Nöd

Vid sidan av de mest brutala formerna av våld, såsom tortyr och organskörd, är fattigdom eller intern flykt en tyst och systematisk form av våld som i stor skala begås mot Falun Gong-utövare. Även om antalet Falun Gong-utövare som tvingas till hemlöshet och flyktingstatus för närvarande är okänt, antyder otaliga vittnesmål och rapporter om tiotusentals utövare som saknas i Kina om en omfattande misär.

Avskedad och utpressad

Falun Gong-utövare avstängs från universitet och studenthem, avskedas från sina arbetsplatser och nekas möjligheter till återanställning på grund av deras övertygelse  eller öppna motstånd till förföljelsen. Denna situation har dessutom fortsatt fram till idag. Utan återstående ekonomiska medel drivs de som inte längre kan förlita sig på stöd från familj och vänner till hemlöshet.

Dessutom tvingas Falun Gong-utövare till bankrutt. Deras anhöriga utsätts också systematiskt för rån och utpressning. Den kinesiska polisen, 610-byrån och lokala tjänstemän är kända för att plundra utövares hus efter att ha arresterat dem. I andra fall tvingar polisen familjemedlemmar att betala stora utpressningsavgifter för att säkra frisläppandet av deras anhöriga och skona dem från tortyr.

Spioneri från grannskapet

Förutom 610-byrån och lokala polisstyrkor använder det kinesiska kommunistpartiet också ett system av grannskaps- och gatukommittéer för att spionera på Falun Gong-utövare. Ungefär som det system som användes i Östtyskland sysselsätter denna Kinas version av grannsamverkan pensionärer som tillbringar sina dagar med att spionera och rapportera om sina grannar. De rapporterar inte misstänkta kriminella aktiviteter, men rapporterar om deras grannar mediterar och om de som informerar andra om förföljelsen genom att hänga upp affischer och dela ut broschyrer. Med ett sådant system verksamt är Falun Gong-utövare inte säkra någonstans och tvingas att likt luffare flytta från plats till plats.

De går under jorden eller blir hemlösa flyktingar för att undvika ytterligare förföljelse. Efter att upprepade gånger blivit fängslade och torterade lämnar de sina hem och arbeten, eftersom dessa platser är kända av regimen.

Hemlös för att rädda familjen från förföljelse

Falun Gong-utövare får ofta, ibland dagligen, besök från lokala tjänstemän och poliser. Dessa oönskade besökare försöker få reda på var andra Falun Gong-utövare befinner sig. Dessutom försöker de få Falun Gong-utövaren att upprätthålla "korrekta åsikter". För att minska sina familjemedlemmars lidande från polisens press har utövare ofta lämnat hemmet.

Vissa utövare har kunnat fly till Sydostasien och andra länder och fått asyl tack vare mottagarländerna. Ett mycket större antal har dock blivit internflyktingar eller, som kineser uttrycker det, gått i exil i sitt eget land för att undkomma förföljelse.

Förutom att kräva identifiering för att hyra en lägenhet eller få lön utbetald kan kinesiska medborgare avkrävas att när som helst på ett infall visa sina ID-handlingar för polisen. Falun Gong-utövare löper stor risk att bli igenkända som sådana och i vissa fall finns redan deras namn på en offentlig lista med eftersökta för "brottet" av att ha distribuerat broschyrer om förföljelsen. Som ett resultat är de oförmögna att skapa ett nytt liv eller känna sig trygga någonstans i Kina.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS