Skriv din egen vädjan

Skriv personligen till de kinesiska ambassaderna i ditt eget land eller skriv till den svenska ambassaden i Kina. Du kan också skriva till dina ledamöter. Med tanke på denna historiska tragedi är din röst av avgörande betydelse.

Vi vill inte erbjuda dig ett provbrev här, för vi tror att alla har sin egen unika uppfattning. Men några förslag kan vara till hjälp. Ta gärna med dessa förslag i dina tankar när du skriver.

1. Var alltid artig

Var artig även om ämnet lätt medför att man blir upprörd eller arg. Vädjan ska hjälpa de förföljda och inte landa i papperskorgen.

2. Kort är bra

Långa brev ignoreras ofta och blir ofta tyvärr inte ens översatta. En sida brukar räcka.

3. Skriv bara om själva frågan

Ditt brev kommer att bli effektivare om vädjan inte avisar mottagaren som hopplös. Lämna emellertid ingen tvekan om att din oro är för de förföljda och de internationellt erkända lagstadgade normerna.

4. Undersök de positiva värdena

Försök att beröra mottagarens självkänsla och stolthet. Skriv respektfullt och ta upp saker som att landet eller kulturen annars t.ex. är känt för sin tolerans.

5. Skriv vem du är

Anonyma brev har ingen effekt. Kanske har du en akademisk examen eller är i en position som betonar allvaret i det du tar upp. Namnge det i din adressrubrik eller i själva texten.

6. Har du ett speciellt intresse?

Om du till exempel har besökt Kina som turist, glöm inte att nämna det.

7. Lägg fram ärendet med några ord

Förmodligen är mottagaren av brevet inte direkt ansvarig för situationen. Det är också möjligt att läsaren inte alls känner till fallet. Sätt dig in i läsarens position. Undvik sarkasm.

8. Skicka en kopia

Skicka en kopia av ditt brev med ett kort följebrev till den kinesiska ambassaden. Du kan också öka effekten av ditt brev genom att samtidigt skicka brevet till flera olika mottagare och redovisa detta i brevet genom att lista upp mottagarna:...

9. Fråga

Det är vettigt att fråga flera gånger. Även om du inte får svar, kommer mottagarna att vara mycket medvetna om huruvida intresset att hjälpa dem som blir kränkta minskar eller håller sig vid liv.

10. För utländska mottagare

Det är effektivt om du inkluderar tidningsrapporter i brevet för utländska mottagare att visa hur väl ämnet är känt för allmänheten. Men skicka inte intervjuer från kinesiska människorättsaktivister till Kina - det kan avsevärt skada de drabbade personerna!

11. Skriva överklagande brev är en glädje

När du skriver, tänk på den person som du kommer att hjälpa. Tänk på de fångar som slapp ytterligare brutal misshandel eller släpptes i förtid.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

AGERA NU

I FOKUS