KKP:s statsapparat

I juli 1999 inledde Jiang Zemin, dåvarande ledare för det kinesiska kommunistpartiet, sin förföljelsekampanj mot Falun Gong. Svartsjuk på Falun Gongs växande popularitet i det kinesiska samhället sade Jiang i ett tal inför partiets centralkommitté: "Jag tror inte att kommunistpartiet inte kan besegra Falun Gong". Han gav sedan den trefaldiga ordern: "förstör deras rykte , ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt "och satte därefter hela den kinesiska statsapparaten i rörelse för att verkställa förföljelsen av Falun Gong.

Denna KKP-kontrollerade apparat innefattar armén, media, offentlig säkerhetspersonal, polis, halv/paramilitär polis, statliga säkerhetsstyrkor, rättsväsendet, den nationella folkkongressen och diplomatisk personal. I juni 1999 etablerade Jiang Zemin 610-byrån, ett Gestapo-liknande organ som agerar över lagen för att styra förföljelsen.

Vid genomförandet av ordern "förstör deras rykte" förstördes information om Falun Gong i stor skala, inklusive att böcker brändes på bokbål i hela landet. En internetblockad inrättades, som gjorde information om Falun Gong otillgänglig utanför Kina. KKP-kontrollerade medier lanserade en propagandastorm mot Falun Gong. I över sju timmar om dagen sände CCTV förprogrammerade bilder för att sprida lögner om Falun Gong, såsom den så kallade självbränningen. Över 2000 tidningar och över 1000 tidskrifter under absolut kontroll av KKP blev överfulla med propaganda mot Falun Gong. Inom bara sex månader publicerades eller sändes över 300 000 tillverkade nyhetsartiklar och program som smutskastade och attackerade Falun Gong.

Månader efter att förföljelsen började införde den nationella folkkongressen och rättsväsendet retroaktivt gällande "lagar" för att rättfärdiga alla de brott som begåtts av Jiang Zemin. Advokater som försvarade Falun Gong-utövare och påpekade olagligheten i förföljelsen förlorade sina licenser eller blev själva förföljda.

Enligt KKP:s organiseringsprincip är alla partimedlemmar underordnade centralkommittén. Jiang Zemin utnyttjade denna princip i förföljelsen av Falun Gong. Armén, polisen och militärpolisen är direkt ansvariga för kidnappningar, gripanden och tortyr av Falun Gong-utövare i hela Kina. Det svarta molnet av förtryck kvävde landet och påminner om tragedin under kulturrevolutionen på 60- och 70-talet.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Knivbeväpnade angripare attackerar Falun Gongs informationsstånd i Hongkong

I en samordnad aktion attackerade knivbeväpnade angripare med sprayfärg Falun Gongs informationstavlor på flera platser på Hongkongs gator. I två decennier har Falun Gongs volontärer organiserat informationsstånd på Hongkongs gator med trovärdiga rapporter som visar Falun Gongs natur samt de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som de utsätts för i Kina. Utställningarna är främst avsedda för turister från Fastlandskina, där Falun Gong demoniseras i statliga medier, och all information från tredje part censureras.

  Läs mer

15-04-2021 Rättsövergrepp

Xi Jinping besöker USA - tortyroffer brottsanmäler tidigare presidenten Jiang Zemin i Kina

New York - Samtidigt som Kinas kommunistpartiledare Xi Jinping denna vecka besöker USA, ökar pressen hemma i Kina för att han ska ställa den tidigare presidenten Jiang Zemin inför rätta, för hans iscensättning av förföljelsekampanjen mot Falun Gong.

Under de senaste fem månaderna har över 166 000 personer som utsatts för tortyr och olagligt fängslande anmält Jiang till Högsta folkdomstolen eller Högsta övervakningsmyndigheten, enligt webbsajten Minghui, vilken erhållit kopior på anmälningar (report).

Tusentals bilder på kvitton som verifierar deras brottsanmälningar har postats online (report) och posters som tar upp om detta "fenomen" har visats upp runtom i Kina (report).

Läs hela pressmeddelandet (engelska). Läs mer

22-09-2015 Nyckelpersoner

Pressmeddelande: Svenskar brottsanmäler förre kommunistledaren Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol

Tolv kineser boende i Sverige har skickat in brottsanmälningar mot den tidigare kommunistpartichefen Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol.

Anklagelserna mot Jiang omfattar bland annat tortyr, olagligt fängslande, maktmissbruk och förtal, som skett i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Zhihe Li tvingades fly med hustru och son från förföljelsen i Kina. De bor idag i Stockholm. Hela familjen har anmält Jiang Zemin till Högsta domstolen i Kina.

"Jiang Zemin är den som ligger bakom förföljelsen och som gick emot lagen och tog saken i egna händer. På grund av förföljelsen har vi blivit av med jobben och vårt hem, och vi tvingades fly från Kina till Ryssland. Även där blev vi förföljda av kinesisk ambassadpersonal och tvingades till slut fly till Sverige. Därför lämnar vi in en anmälan mot Jiang", säger Zhihe Li till Epoch Times. Läs mer

25-07-2015 Nyckelpersoner

Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin

New York – Över 34 000 klagomål har inlämnats till domstolar i Kina, där den tidigare presidenten Jiang Zemin anklagas för olagligt fängslande, tortyr, korruption, maktmissbruk och fler än dussinet andra brott.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger:

– Denna våg av inlämnade klagomål har betydelsefull av två anledningar. För det första så visar det på ett ökat stöd runtom i Kina och världen att ställa Jiang inför rätta för sin medverkan i det våldsamma förtrycket av Falun Gong. Det andra skälet är att dessa rättsliga klagomål har accepterats av kinesiska domstolar och att de som inlämnat dom inte utsätts för repressalier från regimen. Bara något år tillbaka så var detta otänkbart. Det är en stor förändring med omfattande följder. Läs mer

Fyra advokater som försvarar Falun Gong-utövare kidnappade

Har utsatts för misshandel och tortyr - precis som de offer de företräder

New York - Fyra framträdande advokater för mänskliga rättigheter som företräder Falun Gong-utövare, fängslades i ett underjordiskt fängelse i nordöstra Kina, officiellt kallat ett "rättsutbildningscenter" (Legal Education Center) och har utsatts för misshandel.

- Kidnappning av Falun Gong-utövare, deras familjemedlemmar och även deras rättsliga företrädare sker dagligdags verklighet i Kina. Även om Xi Jinpings administration basunerar ut om program mot korruption och avskaffande av det allmänt föraktliga arbetslägersystemet, så visar kidnappningarna och misshandeln av de fyra framträdande advokaterna för mänskliga rättigheter tydligt, att i verkligheten har det inte skett någon grundläggande förändring, säger Levi Browde, talesman för Falun Dafa Information Center.

Läs mer

AGERA NU

I FOKUS