610-byrån

610-byrån - uppkallad efter dagen för dess skapelse den 10 juni 1999 - är en utomrättslig polisstyrka inrättad av den tidigare kommunistpartiledaren Jiang Zemin. Jiang beviljade omfattande befogenheter att använda "alla nödvändiga medel" för att utplåna Falun Gong. Verksam i en straffri miljö, även efter att Jiang ersattes av Hu Jintao, har 610-byrån blivit ökänd för sin regelbundna användning av extrem tortyr.

Utanför lagen

610-byrån är en olaglig enhet. Etableringen är mot artikel 36 i den kinesiska grundlagen avseende religionsfrihet och mot artikel 89 som definierar statsrådets funktioner och befogenheter.

Kraften och kontrollen som 610-byrån utövar på den allmänna säkerheten och det rättsliga systemet är ett brott mot den kinesiska konstitutionen (artiklarna 126, 128, 131 och 133). Enligt ovanstående artiklar har folkdomstolen och Folkets åklagarämbete självständiga rättigheter att utöva jurisdiktion och åklagarbefogenheter. Advokater som utmanat det olagliga i 610-byrån blev därefter själva förföljda. Några nyckelpersoner i 610-byrån är utanför Kina föremål för olika stämningar gällande folkmord.

Dess utbredning

Efter inrättandet av den centrala 610-byrån bildade varje provins, stad och kommun snabbt 610- byråer. Även i byar och stadsdelar etablerades 610-byråer. Efter att förföljelsen inleddes den 20 juli 1999 blev den centrala 610-byrån en permanent organisation inom KKP och höjdes till samma nivå som ett departement. Cheferna för varje 610-byrå fick också en förhöjd rang som satte dem över de lokala myndigheterna.

Universitet, myndigheter och stora företag bildade också 610-byråer. Dessa 610-byråer var under direkt order av KKP:s centralkommitté. I Kina är den styrande makten centraliserad under KKP:s centralkommitté. Lokala myndigheter är inte tillåtna att ta sina egna beslut. Centralkommitténs order delas ut i hela landet utan åtskillnad av hur ordern genomförs i olika regioner.

Lokala 610-byråer är ansvariga för förföljelsen av Falun Gong-utövare i deras region och straffas om Falun Gong-aktiviteter äger rum eller om människor från deras region lyckas åka till Peking för att protestera för Falun Gong.

Förstörelsekampanj

610-byrån leder förföljelsen av Falun Gong i genomförandet av Jiang Zemins order: "förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt, förstör dem fysiskt".

610-byrån har kokat ihop ett stort antal historier som beskriver Falun Gong som "anti-vetenskap", "anti-samhället", "anti-mänskligheten", "anti-regeringen" och "anti-partiet". Mängder av propaganda mot Falun Gong används som ett verktyg för att vända det kinesiska folket mot Falun Gong. Drabbade av ändlösa attacker i alla medier blir Falun Gong-utövare isolerade från vänner och familj eller förlorar sina jobb eller tak över huvudet. Utan värmen i enkla mänskliga kontakter förväntar sig 610-byrån att utövare ska välja att överge Falun Gong.

610-byrån har inrättat "hjärntvättscenter" i hela Kina och har krävt att varje stadsdel, stad, kommun och provins ska uppfylla vissa kvoter för antalet utövare de "transformerar". Det formella tecknet på omvandling är när utövare skriver "tre uttalanden" som krävs av 610-byrån: ett ångerbrev, en garanti att aldrig mer utöva Falun Gong och en lista med namn och adresser till alla familjemedlemmar, vänner och bekanta som är Falun Gong-utövare.

De lokala 610-byråerna organiserar "lektioner" i arbetsenheter och skolor där alla avkrävs att fördöma Falun Gong i obligatoriska signaturkampanjer som sträcker sig ända ner till grundskolorna.

När Falun Gong-utövare spårats upp av 610-byrån kan de förlora bostad, jobb, pension eller de kan avstängas från universitetet. Men straffet slutar oftast inte med utövaren. Familjen riskerar också att förlora bostad, jobb, pensioner och platser på universiteten. Av denna anledning vandrar idag miljontals utövare runt hemlösa i Kina för att försöka skydda sina familjer från straff. Även grannar eller arbetsplatser till Falun Gong-utövare kan dömas till böter och deras universitet kan straffas.

610-byrån uppmuntrar polisen på alla nivåer att stjäla från utövare och deras familjer. Enorma "böter" tas ut, utan att kvitto ges för de erhållna kontanterna. Polisen går in i hem och helt enkelt tar allt av värde. Om utövarna är jordbrukare förlorar de grödor, utrustning och även utsäde.

För att bryta ner Falun Gong-utövare använder 610-byrån regelbundet extrem tortyr. Poliser i fängelser slår och sparkar utövare i timmar; vakter torterar med hjälp av elektriska batonger med en spänning på 25 000 volt tills batterierna dör, vilket ger brännskador och blåsor på huden och skadar nervsystemet; kvinnor möter alla former av sexuella övergrepp.

Annat namn - samma brott

610-byrån har kommit under ökat internationellt tryck då vetskapen om dess existens har rapporterats i den internationella pressen samt att uppgifter om dess uppdrag successivt har avslöjats. 610-byrån har blivit allvarligt kritiserat i nyhetsartiklar i Wall Street Journal och Washington Post, liksom i uttalanden från oroade regeringschefer runt om i världen. Under 2002 och 2003, har 610-byrån eller dess ledning dessutom namngivits i nio stämningar runt om i världen, vilka avsett folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten.

Som svar på denna utveckling meddelade regionala myndigheter i Kina att 610-byrån hade "upplösts". Dess namn togs bort från de flesta officiella kinesiska webbplatserna. Ett officiellt dokument från CCP:s kommitté i Rongchang avslöjade dock den verkliga situationen, att 610-byrån helt enkelt hade bytt namn, medan den i själva verket var oförändrad med liten eller ingen förändring. Sedan 610-byrån gick under jorden 2003 har dagliga rapporter om utpressning, förlust av jobb eller bostad, misshandel, tortyr och dödande av Falun Gong-utövare oavbrutet fortsatt komma.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Xi Jinping besöker USA - tortyroffer brottsanmäler tidigare presidenten Jiang Zemin i Kina

New York - Samtidigt som Kinas kommunistpartiledare Xi Jinping denna vecka besöker USA, ökar pressen hemma i Kina för att han ska ställa den tidigare presidenten Jiang Zemin inför rätta, för hans iscensättning av förföljelsekampanjen mot Falun Gong.

Under de senaste fem månaderna har över 166 000 personer som utsatts för tortyr och olagligt fängslande anmält Jiang till Högsta folkdomstolen eller Högsta övervakningsmyndigheten, enligt webbsajten Minghui, vilken erhållit kopior på anmälningar (report).

Tusentals bilder på kvitton som verifierar deras brottsanmälningar har postats online (report) och posters som tar upp om detta "fenomen" har visats upp runtom i Kina (report).

Läs hela pressmeddelandet (engelska). Läs mer

22-09-2015 Nyckelpersoner

Pressmeddelande: Svenskar brottsanmäler förre kommunistledaren Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol

Tolv kineser boende i Sverige har skickat in brottsanmälningar mot den tidigare kommunistpartichefen Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol.

Anklagelserna mot Jiang omfattar bland annat tortyr, olagligt fängslande, maktmissbruk och förtal, som skett i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Zhihe Li tvingades fly med hustru och son från förföljelsen i Kina. De bor idag i Stockholm. Hela familjen har anmält Jiang Zemin till Högsta domstolen i Kina.

"Jiang Zemin är den som ligger bakom förföljelsen och som gick emot lagen och tog saken i egna händer. På grund av förföljelsen har vi blivit av med jobben och vårt hem, och vi tvingades fly från Kina till Ryssland. Även där blev vi förföljda av kinesisk ambassadpersonal och tvingades till slut fly till Sverige. Därför lämnar vi in en anmälan mot Jiang", säger Zhihe Li till Epoch Times. Läs mer

25-07-2015 Nyckelpersoner

Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin

New York – Över 34 000 klagomål har inlämnats till domstolar i Kina, där den tidigare presidenten Jiang Zemin anklagas för olagligt fängslande, tortyr, korruption, maktmissbruk och fler än dussinet andra brott.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger:

– Denna våg av inlämnade klagomål har betydelsefull av två anledningar. För det första så visar det på ett ökat stöd runtom i Kina och världen att ställa Jiang inför rätta för sin medverkan i det våldsamma förtrycket av Falun Gong. Det andra skälet är att dessa rättsliga klagomål har accepterats av kinesiska domstolar och att de som inlämnat dom inte utsätts för repressalier från regimen. Bara något år tillbaka så var detta otänkbart. Det är en stor förändring med omfattande följder. Läs mer

The Falun Gong Factor - Persecution and Activism in Present Day China

Aktivitet i New York den 26 april

För elva år sedan inledde Jiang Zemin förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Utövare hade tre månader tidigare fredligt samlats utanför regimens partihögkvarter Zhongnanhai i Peking, efter att ha utsatts för trakasserier.

Måndagen den 26 april hålls i New York en paneldiskussion med olika experter, företrädare för mänskliga rättigheter och offer för förföljelsen, och samtidigt utges Falun Dafa Information Centers rapport 2010.

Vid aktiviteten medverkar bland andra:

• Nina Shea (moderator), Commissioner on the U.S. Commission on International Religious Freedom, Director of Center for Religious Freedom, Hudson Institute

• David Matas, Senior Legal Counsel, B’nai Brith Canada, co-author of Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, 2010 Nobel Peace Prize Nominee.

För mer information (på engelska): läs här Läs mer

AGERA NU

I FOKUS