KKP - en översikt

För de som växt upp i västvärlden kan det vara svårt att tro att en förföljelse av denna omfattning mot en grupp av fredliga medborgare kan förekomma i det 21:a århundradet.

Desto mer är det så, då många idag ser på Kina som en nation som sedan länge lämnat den ideologiska fanatismen och de våldsamma tendenser som gav upphov till kulturrevolutionen och krossandet av demokratiaktivister på Himmelska fridens torg. Kanske är antagandet att de mer liberala ekonomiska metoder som omfattats under de senaste decennierna samtidigt ger upphov till större politiska och medborgerliga rättigheter, samt att då Kina spelar en allt mer framträdande roll i det internationella samfundet är landet tvunget att bli mer öppet och demokratiskt, och att principer som kännetecknar en rättsstat oundvikligen kommer att få fäste.

Denna uppfattning motsägs dock av den kinesiska regimens behandling av Falun Gong-utövare. Sedan förbudet av Falun Gong 1999 har Falun Gong-utövare utsatts för fruktansvärda tortyrmetoder i tvångsarbetsläger för "omskolning", där de hålls utan rättegång eller dom. Hundratusentals om inte miljontals Falun Gong-utövare har mött detta öde och tusentals har torterats till döds på order från Kinas centralregering. Det finns också graverande bevis för att Kinas kommunististparti (KKP) också har tvångsskördat och sålt organ från Falun Gong-utövare, samt dödat dem i processen.

För dem med affärsmässiga eller politiska investeringar i Kina, kan det vara frestande att se förföljelsen av Falun Gong som ett sällsynt undantag från regeln, en slags  växtvärk på den långa marschen till demokratisk liberalism. Det är bekvämt att ignorera, liksom för de som är ovilliga att tro sådana handlingar kan förekomma i det 21:a århundradet.

Men vad händer om behandlingen av Falun Gong i stället för att var en historisk avvikelse, snarare är  den mest rättvisa redogörelsen om den sanna naturen av Kinas ledare och KKP i allmänhet?

Den här delen av vår webbsajt - och i synnerhet Nio kommentarer om kommunistpartiet - ger läsarna en sällsynt inblick i KKP:s sanna natur, och förmedlas av dem som har levt under dess styre i årtionden och de som har arbetat för dess departement och myndigheter. Det är historien om KKP inifrån.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Största arresteringsvågen sedan juli 1999 sveper över Kina

Hemliga order från det kinesiska kommunistpartiet skapar våg av fängslanden, husrannsakningar och undantagstillstånd

Det kinesiska kommunistpartiet har genomfört omfattande hemliga gripanden över hela landet. Åtskilliga provinser och många städer har berörts uppger flera källor i Kina. Gripandena riktar sig mot alla som misstänks ha kopplingar till Falun Gong, och vittnen säger att vissa städer är kontrollerade som om det råder undantagstillstånd.

Rapporter från Kina säger att arresteringsvågen är ett direkt svar på den växande populariteten hos “Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet” (text|about), en artikelserie publicerad av The Epoch Times med en skarp granskning av kommunistpartiets förtryck och dödande i Kina under de senaste 60 åren. Läs mer

23-04-2005 Arresteringar
AGERA NU

I FOKUS