KKP - historisk återblickEn historia fylld av våld

Under sitt 51-åriga styre har Kinas kommunistparti varit ansvarig för tiotals miljoner oskyldiga medborgares död, medräknat sina egna anhängare. Möjligtvis är Jiangs eget parti den onda sekten.

 

  — Time magazine, June 2001

En historia fyllde med våld

1949
KKP kom till makten

Kinas kommunistparti (KKP) kom till makten 1949. Fram tills idag har mellan 65 och 80 miljoner människor dödats eller dött på onaturligt sätt i händerna på partiet. Följande sammanfattning belyser flera allmänt kända kampanjer som KKP har genomfört.

1950-1952
Landsreformen (2-5 miljoner döda)

Under landreformens täckmantel och så kallad reaktionärt förtryck dödade kinesiska myndigheterna 2,4 miljoner människor inom loppet av två år, enligt KKP:s egna siffror. Andra källor satte siffran till 5 miljoner. KKP har med våldet uppnått tre uppsatta mål:

  1. Ett totalt avskaffande av byledarna, som ersattes av myndigheterna.
  2. Beslagtagande av de dödades personliga rikedom.
  3. Ingjuta fruktan och bestående rädsla för KKP

Januari 1952–oktober 1952
Fem-antikampanjer (10,000-tals döda)

(Tiotusentals dödades eller drevs till självmord, hundratusentals fängslades i tvångsarbetsläger)

Med förevändningen av ekonomiska reformer riktade KKP en styrkedemonstration med terrorhandlingar mot kapitalister och företagare runt om i Kina. Offren var ofta tvungen att betala godtyckliga "skatter" som väl översteg deras totala egendom. Tiotusentals dödades direkt, medan tusentals drevs till självmord genom psykisk chock i samband med gripanden, social utfrysning, hjärntvätt och straff.

1958-1960
Stora språnget (30-40 miljoner döda)

Med en fruktansvärd ogenomtänkt plan för att fördubbla Kinas stålproduktion, omvandlade KKP i själva verket nationen till ett stort arbetsläger. Den fanatiska strävan krävde alla kineser att delta i ståltillverkning. Jordbrukare tvingades överge sina grödor som ruttnade på fälten. Under tiden förfalskade lokala tjänstemän rapporter om stora skördar, vilket ytterligare ökade den upphetsade jakten på stål. Trettio miljoner kineser svalt ihjäl och landet störtade ner i ekonomisk depression. I efterdyningarna friserade KKP-propagandister förödelsen som en "naturkatastrof". Inga riktiga katastrofer vid den tiden har dokumenterats.

1966-1976
Kulturrevolutionen (7-8 miljoner döda)

Den stora proletära kulturrevolutionen siktade på inget mindre än förstörelsen av all traditionell kinesisk kultur och värderingar. Kampanjen nådde ett sådant ursinne att barnen skulle slå eller till och med döda sina föräldrar, lärare och äldre. Många barn övergav sina föräldrar och lärare som kontrarevolutionärer till myndighetena, som utsatte dom för tortyr eller offentlig förnedring. Dödandet bland KKP-fraktioner var ett sätt att bevisa sin "revolutionära" status. Så kaotisk var de tiderna att skenande kannibalism bröt ut i flera regioner.

4:e juni 1989
Tiananmen-massakern (1000-3000 döda)

KKP-ledningen fullbordade ett våldsamt slut på månader av studentledda demonstrationer och hungerstrejker på Himmelska fridens torg i Peking genom att beordra beväpnad militär att med våld överta torget med. De obeväpnade studenterna sköts ner eller krossades under pansarvagnar i ett fasansfullt blodbad. Till denna dag har KKP inte bett om ursäkt för sina gärningar eller erkänt någon del i tragedin.

1999 - nutid
Kampanjen om "utrotning" av Falun Gong

(3955 bekräftade dödsfall, uppskattningsvis 60 000 döda)

I juli 1999 beordrade dåvarande KKP-ordförande Jiang Zemin, som var förbittrad över Falun Gongs popularitet, att den fredliga gruppen skulle "utrotas". Den påföljande brutala kampanjen har av många, såsom CNN:s senior Kinaanalytiker Willy Lam, ansetts som "ett steg tillbaka till kulturrevolutionen". Hittills (juni 2016) har 3955 dödsfall bekräftats. Under de 16 åren som gått har Falun Gong-utövare i Kina förlorat rätten till arbete och utbildning. Oräkneliga familjer har splittrats och många barn har förlorat sina föräldrar när dessa har fängslats eller torterats till döds. Tiotusentals har spärrats in i fängelser och arbetsläger. Ett oräkneligt antal Falun Gong-utövare har försvunnit spårlöst. Enligt oberoende undersökningar har tiotusentals Falun Gong-utövare också blivit offer för organstöld. Kvinnor utsätts för våldtäkt, tvångsaborter och sexuella övergrepp under olaglig fångenskap. Allt tyder på att denna hantering fortgår oförminskat. Kampanjen tros vara den största, längsta och mest systematiska och kostsamma någonsin mot en enda grupp människor i Kina.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS