Nio kommentarer om kommunistpartiet

Nio kommentarer om kommunistpartiet publicerades först som en serie redaktionsartiklar i november 2004 av den kinesiska tidningen The Epoch Times. Boken förbjöds omedelbart av Pekings propagandamaskin. Knappast något har emellertid hindrat det enorma intresset, som inspirerat 365 793 493 kineser runtom i världen att formellt ta avstånd från KKP och lämna partiet.

Varför har så många inspirerats till det? Vi ger här en kort summering av de nio kapitlen som en glimt av innehållet och med länk till varje kapitel med svensk översättning på Epoch Times. Texten är dessutom publicerad på Nine Commentaries webbsajt på många andra språk. Nio kommentarer finns även som videoversion på engelska.

Videoversionen av de nio kapitlen av boken kan även ses med svensk text:
Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (kapitel 9 finns tills vidare enbart i en version uppdelat i episoder, i lägre kvalitèt).

 • 1. Om det kinesiska kommunistpartiet (läs)

  Denna artikel tar upp om kommuniströrelsens och kommunistpartiets inverkan på den kinesiska civilisationen. I betraktelse av de senaste 70 år, har nästan 100 miljoner människor mist sina liv genom onaturliga orsaker och nästan all traditionell kinesisk kultur och civilisation har förstörts. Vad har konsekvenserna blivit, vare sig KKP tillkom i Kina, eller påtvingades Kina utifrån?

 • 2. Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt (läs)

  Varför framträdde kommunistpartiet, växte och slutligen kunde gripa makten i det nutida Kina? Valde det kinesiska folket kommunistpartiet, eller konspirerade kommunistpartiets gäng och tvingade folket att acceptera det? KKP har satt sig själva ovanför allt, har nedkämpat allt i sin väg och därigenom tillfogat Kina oändliga katastrofer.

 • 3. Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni (läs)

  Idag är kommunistpartiets (KKP) våld och övergrepp till och med värre än under Qin-dynastin. KKP:s filosofi är "kamp" och dess styre har byggts upp genom en lång serie av klasskamper, vägvalskamper och ideologiska kamper, både inom Kina och mot andra nationer.

 • 4. Om hur kommunistpartiet går emot universum (läs)

  Under de senaste hundra åren har kommunistspökets invasion skapat en kraft emot naturen och mänskligheten, och orsakat oändliga plågor och tragedier för nationer. Det har också bringat civilisationen till förstörelsens rand. Det har blivit en extremt ond kraft emot universum.

 • 5. Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet (läs)

  Varför förföljs Falun Gong - som följer principerna "sanning, godhet och tålamod" och har spridits till över 60 länder, i Kina - men inte någon annanstans i världen och hur är sambandet mellan Jiang Zemin och KKP?

 • 6. Om det kinesiska kommunistpartiets förstörelse av traditionell kultur (läs)

  KKP har utnyttjat nationens resurser för att förstöra Kinas rika historiska kultur. KKP:s ödeläggelse av kinesisk kultur har varit systematisk, välorganiserad och varit möjlig genom statens användning av våld. Sedan KKP:s tillblivelse har KKP aldrig upphört med att "revolutionisera" den traditionella kinesiska kulturen, med syftet att fullständigt förstöra dess själ.

 • 7. Om det kinesiska kommunistpartiets historia av dödande (läs)

  KKP:s 70-åriga historia är skriven i blod och lögner. Innehållet i denna blodiga historia är inte bara brutalt inhuman utan även ganska okänd. Under KKP:s styre har närmare 100 miljoner oskyldiga kinesiska medborgare dödats, samtidigt har alla deras familjer också drabbats.

 • 8. Om det kinesiska kommunistpartiets onda sektnatur (läs)

  Kommunistpartiet är i grunden en ondskefull sekt som skadar mänskligheten. Även om kommunistpartiet aldrig själva benämt sig som en religion, så har det alla dess kännetecken. I inledningen av sin existens betraktade det Marxismen som den absoluta sanningen i världen. Det uppmanade folket att engagera sig i livslång kamp med målsättningen att bygga ett "kommunistiskt paradis" på jorden.

 • 9. Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur (läs)

  Det mest skrämmande är att KKP gör allt för att förstöra nationens moraliska grund, och vill göra alla invånare till skurkar, i olika grad, i syfte att skapa en miljö som underlättar för KKP att genom tiden "stärka positionerna".

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Största arresteringsvågen sedan juli 1999 sveper över Kina

Hemliga order från det kinesiska kommunistpartiet skapar våg av fängslanden, husrannsakningar och undantagstillstånd

Det kinesiska kommunistpartiet har genomfört omfattande hemliga gripanden över hela landet. Åtskilliga provinser och många städer har berörts uppger flera källor i Kina. Gripandena riktar sig mot alla som misstänks ha kopplingar till Falun Gong, och vittnen säger att vissa städer är kontrollerade som om det råder undantagstillstånd.

Rapporter från Kina säger att arresteringsvågen är ett direkt svar på den växande populariteten hos “Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet” (text|about), en artikelserie publicerad av The Epoch Times med en skarp granskning av kommunistpartiets förtryck och dödande i Kina under de senaste 60 åren. Läs mer

23-04-2005 Arresteringar
AGERA NU

I FOKUS