1 400 påstådda dödsfall

Kinesiska myndigheter har påstått att ”utövandet av Falun Gong har lett till över '1 400 dödsfall' bland dess utövare. Trots att utövandet av Falun Gong var vitt spritt över hela Kina under hela 1990-talet så kom det här påståendet först i juli 1999, efter att regimen hade startat förföljelsen av Falun Gong. Ända sedan dess har kommunistpartiets i sina publikationer och genom sina talespersoner upprepat det här påståendet. Det är avsett att undergräva stödet för Falun Gong-utövare, vilka regelmässigt utsätts för allvarliga kränkningar av sina rättigheter i Kina. De utsätts bland annat för olagliga fängslanden, de förvägras sina konstitutionella rättigheter, de sätts i tvångsarbete, och de torteras. Tortyren har i många fall, varv 4 574 finns dokumenterade, lett till döden.

Problemet

På 1990-talet började miljontals kineser utöva Falun Gong eftersom de hörde talas om dess utomordentliga hälsoeffekter. Kinesiska statliga institutioner, medier och den statliga idrottskommittén påskyndade spridandet av Falun Gong genom att lovorda dess effekter på den egna hälsan. (se tidslinje). När paritet ville krossa Falun Gong år 1999 så hade det svårt att rättfärdiga detta och få allmänhetens stöd för förföljelsen, på grund av det rykte Falun Gong hade fått i samhället. En enorm mängd propaganda fabricerades, däribland de påstådda 1 400 dödsfallen.

Problemet var att ingen oberoende undersökning av dessa ”dödsfall” tilläts. I de fall där man lyckades undersöka sanningshalten visade det sig att de ”dödsfall” där Falun Gong var den påstådda orsaken, så var de fabricerade, och i en del fall har offren aldrig existerat. Och inte heller har några sådana ”dödsfall” förekommit utanför Kommunistkina, där Falun Gong utövas fritt.

Uppgiften om 1 400 dödsfall är än mer överraskande. I början av 1999 uppskattade den kinesiska regeringen att antalet Falun Gong-utövare var 70-100 miljoner (se tidslinjen om inledningen av förföljelsen). Om man antar att propagandan är sann samt att dessa dödsfall inträffade på ett år, så betyder det att populationen av Falun Gong-utövare har det lägsta dödstalet i världen (se analys). Exempelvis har ett land som Tyskland, med sina 80 miljoner invånare, vilket är jämförbart med antalet Falun Gong-utövare, ett dödstal på cirka 880 000 personer om året.

Propagandans påverkan i Kina och utomlands

Falun Gong-utövare i Kina är fortfarande utsatta för en sorglig lista på människorättskränkningar. Diverse förvrängd information om Falun Gong och dess utövare som kläckts av kinesiska kommunistiska tjänstemän och publikationer, har till syfte att misskreditera gruppen (och porträtterar den som farlig, missledd eller skändlig) och undergräver stödet från den fria världen. Särskilt inne i Kina har propagandan om de ”1 400 dödsfallen” spelat en central roll när det gällt att frammana avsky och fientlighet gentemot Falun Gong hos en stor del av befolkningen.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS