Läkare mot organskörd

Ett ökat stöd och allt fler vittnesmål bekräftar att det sedan 2006 pågår en förfärlig verksamhet med mord och övergrepp i Kina: Tiotusentals Falun Gong-utövare, vilka är samvetsfångar, används som en levande organbank och dödas då deras organ matchas mot patienters.

Chockade över bevisen har läkare runtom i världen uttryckt sin fasa över den statsstödda verksamheten med "omvänd organmatchning." Den medicinska experten Dr Jacob Lavee är en av iniativtagarna till en lag i Israel som sedan 2008 förbjuder tillträde till kinesiska organ.

Vi kan inte upprepa historien från andra världskriget. Nu vet vi vad som pågår om det brott mot mänskligheten som sker i Kina och jag var tvungen att göra något åt det. När försörjningen av patienter från runtom i världen upphör så ökar pressen definitivt på Kina att stoppa övergreppen mot Falun Gong-utövare.

— Dr Jacob Lavee, Professor of Surgery, the Faculty of Medicine, Tel Aviv University

Under finns artiklar från det medicinska området med stöd för kraven att Kina omedelbart upphör med olaglig och tvingande organstöld från internerade Falun Gong-utövare. Ett exempel är DAFOH (Läkare mot tvångsorganskörd), vars webbsajt har en världsomspännande petition som kräver ett slut på organskörd. Du kan också skriva under.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Kinesiska regeringstjänstemän mer stödjande för stämningar av Jiang Zemin

Allt fler kineser har tack vare Falun Gong-utövares ansträngningar börjat stå upp mot förföljelsen av Falun Gong. Den senaste tidens ström av inlämnade rättsliga anmälningar mot upphovsmannen och den huvudansvarige för förföljelsen, Jiang Zemin, har inte bara fått massivt stöd från det internationella samfundet utan även från kinesiska regeringstjänstemän. Här följer två exempel. Läs mer

09-10-2016 Individuellt stöd

Skriv på DAFOH:s petition mot tvångsorganstölder 2016!

Läkare mot organskörd (DAFOH) tog 2013 initiativ till en petition till FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, som kräver omedelbara åtgärder för att få ett slut på den oetiska verksamheten med tvångsorganskörd från samvetsfångar i Kina. Petitionen kräver också ett slut på förföljelsen av den andliga gruppen Falun Gong, som är huvudkällan för organstölderna.

DAFOH avser att ge läkarkåren och samhälle objektiva granskningar av oetisk och olaglig organskörd. Organskörd, avlägsnande av organ från en donator utan samtycke och medgivande, betraktas som ett brott mot mänskligheten, liksom ett hot mot den medicinska vetenskapen i allmänhet.
Läs mer

18-11-2015 Petitioner
AGERA NU

I FOKUS