Människorättsorganisationer

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Amnesty utfärdar blixtaktion för kidnappade Falun Gong-utövare

Bybor utsätts för hot då petition cirkulerar inom Politbyrån

New York - Amnesty International har utfärdat en blixtaktion (urgent action) om att för Falun Gong-utövare riskerar att utsättas för tortyr, då en en hel by genom hot ska fås att dra tillbaka en petition som kräver deras frisläppande.

[...]

En välplacerad källa uppgav till tidningen The Epoch Times att ämbetsmän på högsta nivå, inklusive medlemmar i Politbyråns ständiga utskott, hade sett petitionen och debatterade dess betydelse, och att vissa krävde att förföljelsen av Falun Gong måste nå en fredlig lösning. Läs mer

FN:s Människorättsråd måste uppmärksamma Kinas största grupp av samvetsfångar

New York – Medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) måste ta upp den pågående och nyligen upptrappade förföljelsen av utövare av Falun Gong med Kina under måndagens Universal Periodic Review session.

Hundratusentals kineser tynar bort i fängelser, interneringscenter och tortyrkammare, enbart för att de är Falun Gong-utövare.

Enligt amerikanska UD:s människorättsrapport för 2007 så bedömde utländska observatörer att hälften av fångarna i Kinas omskolningsläger var Falun Gong-utövare. Läs mer

Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN

New York – Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Inlämnade svar från Amnesty International, the Conscience Foundation, Chinese Human Rights Defenders, och Interfaith International citerar återkommande rapporter om tortyr och död i fängsligt förvar av Falun Gong-utövare under de senaste åren, liksom den våldskultur och straffrihet som omger dem.  Läs mer

Ny publikation med sammanställda FN-rapporter om förföljelsen av Falun Gong har publicerats

"Grymheten i tortyren trotsar all beskrivning" – FN:s Specialrapportör

SAN DIEGO (FDI) – Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, har tillkännagett utgivningen av 2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Denna andra utgåva är en sammanställning med rapporter från FN:s människorättskommissions specialrapportörer, om Kinas våldsamma och ofta dödliga förföljelse av Falun Gong-utövare.

Informationen och rapporterna suddar övertygande ut den kinesiska regimens påstående om att Kina har "den bästa perioden för mänskliga rättigheter," sa Liying Zheng, en taleskvinna för arbetsgruppen. Läs mer

AGERA NU

I FOKUS