Artikelöversikt: sverige

Jule2015

Pressmeddelande: Svenskar brottsanmäler förre kommunistledaren Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol

Tolv kineser boende i Sverige har skickat in brottsanmälningar mot den tidigare kommunistpartichefen Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol.

Anklagelserna mot Jiang omfattar bland annat tortyr, olagligt fängslande, maktmissbruk och förtal, som skett i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Zhihe Li tvingades fly med hustru och son från förföljelsen i Kina. De bor idag i Stockholm. Hela familjen har anmält Jiang Zemin till Högsta domstolen i Kina.

"Jiang Zemin är den som ligger bakom förföljelsen och som gick emot lagen och tog saken i egna händer. På grund av förföljelsen har vi blivit av med jobben och vårt hem, och vi tvingades fly från Kina till Ryssland. Även där blev vi förföljda av kinesisk ambassadpersonal och tvingades till slut fly till Sverige. Därför lämnar vi in en anmälan mot Jiang", säger Zhihe Li till Epoch Times. Läs mer

2015-07-25 Nyckelpersoner
Jule2014

Manifestation uppmärksammar 15 år av brutal förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina

För 15 år sedan inledde Jiang Zemin, dåvarande ledare för det kinesiska kommunistpartiet, en brutal förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina. Det blev en fasansfull kampanj som drabbat miljontals kineser.

Förföljelsen pågår än idag vilket vi uppmärksammar på Norrmalmstorg lördag den 19:e juli kl 11-15 och på söndag den 20:e juli kl 9-11 framför den kinesiska ambassaden i Stockholm. Läs mer

Jule2013

14 år av förföljelse och motstånd

Den 20 juli är årsdagen för den olagliga förföljelsens inledning av Falun Gong i Kina.

Den omfattande förföljelsen pågår fortfarande. Den kinesiska regimen har emellertid misslyckats med att tysta krav om rättvisa och principerna sanning, godhet och tålamod. Falun Gong växer och frodas, och Falun Gong-utövare runtom i världen och i Kina fortätter att exponera sanningen om övergreppen som sker i Kina - och de är inte ensamma, utan miljoner människor har undertecknat petitioner med begäran om ett slut på förföljelsen.

  Läs mer

Jule2012

Fruktansvärd förföljelse av Falun Gong i 13 år

Pressuttalande 20 juli 2012

Efter 13 år och i skymundan fortsätter Kinas kommunistparti begå brott mot mänskligheten genom att i arbetsläger, fängelser, avlägsna interneringsläger och lokaler avsedda för organskörd, förfölja Falun Gong-utövare. Många svenskar frågar sig varför det har varit så tyst om en så fruktansvärd förföljelse.

En anledning är att kineser som protesterar mot förföljelsen eller engagerar sig för offren riskerar att förlora sina arbeten, friheten och till och med sina liv. Ett välkänt exempel är den kinesiske kristne människorättsadvokaten Gao Zhisheng som förlorade sin arbetsrätt, dömdes till tre års fängelse 2006 och som åter rövades bort i februari 2009 efter avtjänat straff och svår tortyr. Säkerhetspolisen trakasserade även hans hustru och dotter.

Utländska journalister som har intresserat sig för Falun Gong har hotats och fått sina arbetstillstånd konfiskerade. Även deras mediaföretag riskerar att bli blockerade i Kina. Falun Gong-utövare som har tagit kontakt med utländska journalister har fängslats, torterats och till och med dödats. Läs mer

April2012
Jule2011

Tolv års förföljelse av Falun Gong

Den 20 juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina med en stor kampanj för att sprida misstro och hat mot utövare i samband med landsomfattande frihetsberövanden av utövarna. Idag utgör Falun Gong-utövare i Kina världens största grupp samvetsfångar, där hundratusentals utanför rättslig prövning hålls i fångenskap. [...]

Enligt oberoende kanadensarna David Matas och David Kilgour har Falun Gong-utövare dödats för sina organs skull. De redovisar resultaten från deras undersökningar i rapporten ”Bloody Harvest”. Läs mer

2011-07-19 Offer
June2011

Uttalande om domslutet angående demonstrationsplats framför kinesiska konsulatet

Den 20 juni 2011 meddelade Förvaltningsrätten i Göteborg ett domslut som innebär att Svenska föreningen för Falun Dafa ”ska tillåtas att, i enlighet med polismyndighetens beslut från 7 januari 2011, hålla allmän sammankomst vid Grönsakstorget på trottoaren längs med kanalen vid hörnet mitt emot Lilla Korsgatan”.

Ärendet visar hur det kan gå när den kinesiska regimen genom sitt konsulat i Göteborg vill utöva makt över den svenska polisens arbete. Läs mer

Jule2010

Elva års förföljelse och fredligt gensvar

Pressuttalande från Falun Dafa Information Center

20 juli 2010

NEW YORK – Denna vecka för elva år sedan inledde det kinesiska kommunistpartiet en kampanj för att utradera Falun Gong - en fridsam och populär andlig utövning som tiotals miljoner kineser tagit till sitt hjärta. Utövarna av Falun Gong är emellertid inte de enda offren och de liv som förstörts och tagits är inte det enda som förlorats.

Efter kommunistpartiets beslut den 20 juli 1999 att förtrycka Falun Gong, brändes böcker i offentliga massmöten och den statliga median förde ut en störtflod av propaganda för att förtala utövningen. Falun Gong-utövare berövades uttrycksfrihet, friheten till andlig/religiös utövning och deras rättsliga skydd. Skolor uteslöt elever för att de utövade Falun Gong och arbetsplatser förvandlades till platser för fångenskap och tortyr.

Falun Gong-utövare utgör idag världens största grupp samvetsfångar, där hundratusentals utanför rättslig prövning hålls i fångenskap.

Läs hela texten (engelska) Läs mer

Jule2009

Turné berättar om tio års förföljelse - avslutning i Stockholm

För att uppmärksamma den kinesiska regimens förtryck av Falun Gong pågår en turné i Sverige som berättar om situationen för Falun Gong, som fortfarande är alarmerande.

I tio år har den kinesiska regimen förföljt Falun Gong-utövare i Kina, men också i övriga världen. Tusentals har dödats, efter tortyr eller efter att ha berövats sina organ, hundratusentals har fängslats olagligt och 100 miljoner har hindrats i sin utövning av metoden.

Turnén avslutas nu i Stockholm efter att ha varit i sju städer. Den har visat upp vad Falun Gong är samt uppmärksammat den tio år långa och brutala förföljelsen i Kina. Läs mer

April2009

Pressinbjudan - Falun Gong uppmärksammar historisk dag vid Kinas ambassad och konsulat

2009 markerar att det gått tio år med brutal förföljelse av Falun Gong i Kina. Detta förtjänar att uppmärksammas stort eftersom förföljelsen fortfarande är mycket grym och omfattande. Under de senaste tio åren har fler än 3200 Falun Gong-utövare dödats; fler än 87 000 har utstått tortyr i kinesiskt polisförvar och hundratusentals, om inte miljoner, har olagligt spärrats in i kinesiska tvångsarbetsläger och fängelser.

Manifestationer i Sverige idag och i morgon

Göteborg

Falun Gong-utövare samlas utanför det kinesiska konsulatet
Plats: Grönsakstorget
Tid: OBS Redan nu på fredag den 24 april kl. 11-12

Stockholm

Falun Gong-utövare samlas vid den kinesiska ambassaden
Plats: Intill Lidovägen 8 vid Gärdet
Tid: Lördag den 25 april kl 11-12
Läs mer