Vår historiaHur och varför Falun Dafa Information Center etablerades

Före sommaren 1999 hade Falun Gong inget presskontor och inga kanaler för att på ett effektivt sätt få ut information. Falun Gong-utövare träffades helt enkelt i parker runt om i världen för att göra övningarna, hade e-postlistor för utbyte, och webbplatser - en informell gemenskap där det gemensamma intresset var utövningen av Falun Gong. Om vi kunde ha det som vi själva vill, skulle det fortfarande vara så.

Förföljelsen som inleddes mot oss medförde emellertid att det blev nödvändigt att kunna nå ut och informera. När det kinesiska kommunististpartiet sommaren 1999 inledde ett rikstäckande förtryck av Falun Gong, sökte västerländska journalister, regeringar och organisationer information och svar på olika frågor.

Falun Gong-utövare i New York såg behovet av en plattform för att ge ut pressmeddelanden som uppmärksammade den oroväckande utvecklingen som följde i Kina. Falun Dafa Information Center inrättades officiellt år 2000 som en frivilligorganisation. Kort därefter togs initiativ i andra länder för att på andra språk skapa informationscenter för Falun Dafa, och för att kunna presentera lokala nyheter. När det gäller Europa innefattar detta Europaparlamentets resolutioner, stöd från statliga tjänstemän och organisationer i olika europeiska länder, samt rapporter om det tryck som utövas av den kinesiska regimen i Europa.

Informationscentret för Falun Gongs talan, ger ut pressmeddelanden och rapporter m.m. gällande den pågående förföljelsen i Kina.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS