Våra källorHur vi får vår information

Den primära källan till vår information är minghui.org. I över tio år har Minghuis redaktörer varje dag fått många förstahandsrapporter från hela Kina - fler än någon annan organisation i världen. Minghuis källor omfattar alla Kinas provinser, och är främst av Falun Gong-utövare, liksom deras familj, vänner och närstående.

Ett nätverk av av Falun Gong-utövare samlar och organiserar denna information, och bygger vidare från ytterligare källor, som "Världsorganisationen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong" (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, http://www.upholdjustice.org/) och Falun Dafa-föreningar runt om i världen. Dessa och andra enheter arbetar med centret för att bekräfta påståenden gjorda av våra källor, samt ger insikter och analyser.

Kinesiska tjänsteman fungerar också ofta också ovetandes som källor, till exempel när vissa tjänstemän skickar partidokument eller meddelanden online. Domstolars information och lokal mediabevakning är en extra källa som ofta bekräftar domstolsbeslut eller andra händelser.

Centret har också privilegiet att ha tillgång till ett omfattande nätverk av kinesiska dissidenter och utländska kinesiska Falun Gong-utövare, varav många har välplacerade kontakter i Kina, och förmedlar regelbundet information.

Slutligen utnyttjar centret naturligtvis de många engelskspråkiga resurser som finns tillgängliga i väst, såsom arbetet som sker i organisationer för mänskliga rättigheter, statliga instanser och politiska institut, etc.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS