Nya rapporter om förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina

2003-07-22 Dödslista

Fotobevis på 56-årig Falun Gong kvinnas död till följd av tortyr

Först efter flera månader fick familjen se obduktionsprotokollet som visade på tvångsmatning och annan tortyr

Kroppen efter 56-åriga Xiong Fenxia, kort efter att hon torterats till döds av kinesisk polisI mars 2003 rapporterade Falun Gong informationscenter om Xiong Fenxias död till följd av tortyr i ett fångläger i staden Liyuzhuang i Dinxings län i Hebeiprovinsen den 13 oktober 2002.

Nyligen mottog källor i Kina fotografier som tagits av Xiongs kropp strax efter hennes död, vilka tydligt visar att hon utsatts för svår tortyr (Se foton).

Enligt vittnesuppgifter ska flera poliser ha omringat Xiong när hon anlände till fånglägret i Liyuzhuang, och ha slagit henne till golvet och skrikit åt henne: "Vi ska slå dig hela vägen till krematoriet!"

Källor säger att Xiong misshandlades och torterades så allvarligt i fånglägret att hon vid en tidpunkt inte kunde äta eller ta hand om sig själv. Natten till den 13 oktober 2002 tvingade polisen ut flera utövare, inklusive Xiong, som inte kunde gå själv, på gårdsplanen och inledde tvångsmatning av dem. Xiong Fenxia dog den natten.

Många fång- och arbetsläger i Kina tvångsmatar Falun Gong-utövare. Metoden har mer karaktären av en tortyrmetod än ett sätt att tillföra fången nödvändiga näringsämnen, och utförs ofta av otränade poliser eller vanliga fångar.

Regeringstjänstemän förhalade undersökningar i månader

Vid undersökning av kroppen räknade Xiong Fenxias familjemedlemmar till över 40 sår och blåmärken på kroppen. De krävde ett obduktionsprotokoll men fullmäktigeledamoten i Baoding dröjde med att svara dem, tills att han en månad senare hänvisade familjen till länsregeringen.

Hao Guochi, partisekreterare i Dingxings läns politiska och juridiska kommitté, dröjde också med att besvara familjens förfrågan tills han slutligen förklarade att fullmäktige i Baoding "inte kunde komma fram till ett beslut" och att fallet hade blivit överfört till provinsregeringen.

På grund av detta tog det alltså flera månader innan familjen slutligen fick en kopia av obduktionsprotokollet. Enligt rapporten dog Xiong av punkterade lungor som sannolikt orsakats av felaktigt hanterade tvångsmatningsslangar.

Rapporten visade också att Xiong - utöver de mer än 40 såren och blåmärkena på kroppen - hade stora blodutgjutningar i bröstet och en ansamling av slem i luftstrupen. Det fanns också en rödaktig vätska i urinblåsan.

Efter att Xiong Fenxias familj i månader försökt få till stånd en undersökning av hennes död, försökte länsregeringen lösa frågan genom att ge dem 60,000 yuan i kompensation.

Familjen har inte erbjudits några andra möjligheter att fortsätta undersökningen av Xiong Fenxias död eller några andra former av kompensation.

33-årig Falun Gong-utövare torterad till döds

Efterlämnar 9-årig son och sina föräldrar medan maken fortfarande hålls fängslad

Tang Fafen misshandlades och torterades till döds för att hon utövade Falun GongI april dog Tang Fafen av de skador hon vållades när hon misshandlades och torterades i ett kinesiskt arbetsläger.

Tang var Falun Gong-utövare och bodde i Grupp Fyra, By Tre i Mengyang i staden Pengzhou i Sichuanprovinsen. I februari 2002 kidnappades hon och hölls olagligt fängslad i över fyra månader av de styrande i Mengyang. Under den perioden utsattes hon för allvarlig misshandel. Efter att ha rymt från interneringen skrevs hennes namn upp på en lista över efterlysta hos Pengzhou stads nationella säkerhetsdivision. På grund av det var Tang tvungen att fly sitt hem för att undkomma ytterligare förföljelse och fick lämna sin 9-årige son hos sina gamla föräldrar.

Den 7 oktober 2002 arresterades Tang igen, när hon delade ut flygblad med information om förföljelsen av Falun Gong i Zhongjiangs län och skickades åter till Mengyan där källor säger att hon blev brutalt torterad.

Täckt med sår och blåmärken överfördes hon till Pengzhou hjärntvättscenter. Den 3 mars 2003 dömdes Tang till två års tvångsarbete och skickades till Nanmusis kvinnoarbetsläger i Zizhongs län, där hon torterades tills hon var nära döden.

På grund av hennes allvarliga tillstånd, försökte arbetslägret skicka tillbaka Tang till lokalregeringen vid två olika tillfällen, men hon fick inget tillstånd och till slut kontaktades hennes familj för att föra hem henne.

Två dagar efter hemkomsten, vid 5-tiden på eftermiddagen, den 12 april 2003 avled Tang Fafen.

Hennes familj begärde att hennes make skulle släppas från Pengzhou citys fånglägers hjärntvättscenter - där han hålls fången för att han utövar Falun Gong - för att ordna med begravningen, men begäran avslogs.

Ansvariga myndigheter och personal:

Nanmusis kvinnoarbetsläger i Zizhongs län:

Ledare för utbildningsdivisionen: Li Zhiqiang

Chef för brigad 7: Li Qi

Chef för brigad 8: Zhang Xiaofang

Mengyang stads regeringskontor: 86-28-3829145 (regeringskontor), 86-28-3829146 (partikommiténs kontor)

Medlemmar inom 610-byrån i Mengyang: Zhen Guihua (även stadsavd. ledare), Bai Meichun, Huang Rensong, Cai Yunlong, Tan Yanbai, Liu Zhengfang, Qiao Lijun, Zhou Pingkuan, Zhang Zongjun, Luo Xiuyou, och Zhen Hongming

Medlemmar från 610-byrån i Pengzhou: Qiao Lijun, Yang Jianhua, Wang Dong, Luo Ke och Yang Jianxin

AGERA NU

I FOKUS