Nyckelpersoner

Kinas kommunistparti har engagerat hela statsapparaten, inräknat domstolar, media, polis och politiska ledningen i kampanjen mot Falun Gong. Flera personer är ledare för att lansera och dirigera förföljelsekampanjen som bland annat omfattar olaglig internering, tortyr och dödande av Falun Gong-utövare. Flera av dessa personer har delgivits civil- och rättsprocesser i ett 20-tal länder utanför Kina. Följande är en översikt över de viktigaste nyckelpersonerna.

Jiang Zemin

Jiang Zemin är Kinas tidigare statschef, en position som innefattar tre separata titlar: ordförande för kommunistpartiets, president och överbefälhavare för landets armé.

Jiang Zemin förbjöd Falun Gong i juli 1999. Han skapade den så kallade 610-byrån för genomförandet av förföljelse i enlighet med ordern "förstöra deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och eliminera dem fysiskt". Jiang Zemin står som huvudansvarig för kampanjen mot Falun Gong.

Undersökningar som gjorts av flera oberoende instanser såsom Human Right Watch och flera internationella media visar att Jiang ensam utarbetade policyn att förtrycka Falun Gong. Jiang körde över premiärminister Zhu Rongji och resten av medlemmarna i politbyråns ständiga utskott (det mest inflytelserika politiska organet) som inte stödde hans planer från början. Eftersom Jiang som överbefälhavare för armén hade den största politiska makten kunde han på egen hand driva genom sin vilja.

610-byråns ledare

Jiang Zemin skapade 610-byrån och gav dess ledning befogenhet och kontroll över statliga partiorgans olika inrättningar, såsom allmänna säkerhetsministeriet, rättsväsendet, arbetsläger och propagandaministeriet.

Li Lanqing var chef för 610-byråns ledningsgrupp från 1999 till 2003. Han hade också posten som vice premiärminister i Kinas statsråd. Han var ansvarig för den landsomfattande kampanjen mot Falun Gong och utfärdade många rapporter och tal som uppmanade till hat mot gruppen.

Luo Gan var biträdande chef för 610-byråns ledningsgrupp fram till 2007. Luo inspekterade personligen arbetsläger runt om i landet för att säkerställa att alla regerings- och myndighetsnivåer genomfört Jiangs direktiv för att förstöra Falun Gong-utövare. Luo Gan är namnet som oftast förknippas med de första årens förtryck av Falun Gong-utövare, innan det officiella förbudet 1999. Under Luos ledning 1996-1999 intensifierades succesivt den allmänna säkerhetsbyråns underrättelsearbete och trakassering av Falun Gong-utövare, medan statsmedierna började attackera gruppen. En av de mest kända kritikerna var i själva verket Luos svåger Han Zuoxiu.

Liu Jing var biträdande chef för 610-byråns ledningsgrupp 2000-2002. Han var värd för presskonferenser som förtalade Falun Gong. I propagandasyfte använde han en iscensatt "självbränning" på Himmelska fridens torg för att rättfärdiga förföljelsen. På regional nivå beordrade han bland annat omvandling av Falun Gong-utövare genom tvång och hjärntvätt.

Departement

Jia Chunwang  var kulturminister 1998-2008. Sedan juli 1999 har kulturministeriet beordrat konfiskering och förstörelse av alla Falun Gong-publikationer i Kina samt förbjudit nyproduktion. Ministeriet har också övervakat och kontrollerat internetkommunikation i Kina för att undertrycka flödet av alla nyheter om Falun Gong och sprida KKP-propaganda. Under Suns ledning har ministeriet även utnyttjat kulturaktiviteter utomlands för att väcka hat mot Falun Gong.

Chen Zhili är förre detta utbildningsminister. Ministeriet kräver att lärare och elever på alla nivåer deltar i kampanjer att eliminera Falun Gong på samtliga utbildningsinstitutioner runt om i Kina . Elever och lärare tvingas offentligt fördöma Falun Gong genom artiklar, på tentor och på öppna aktiviteter såsom signaturinsamling på banderoller, uteslutning, frihetsberövande, polisförhör och till och med tortyr.

Fler nyckelpersoner

Bo Xilai  var guvernör 2001-2004 i Liaoning, en av fyra nordöstra provinser där förföljelsen är särskilt otäck. Som handelsminister 2004, utformade Bo en politik för godtyckligt arrestering, internering, straff, tortyr och dödande av Falun Gong-utövare. I synnerhet dirigerade Bo tvångsarbetslägret Masanjia, en av landets främsta anläggningar som används för att tortera och döda Falun Gong-utövare.

Wang Taihua är Anhuiprovinsens KKP-sekreterare. Wang övervakade Anhuiprovinsens kvinnoarbetsläger där han utsatte fängslade Falun Gong-utövare för tortyr och påtvingad omskolning.

Huang Huahua var guvernör i Guangdongprovinsen 2003-2011. 2011 blev han biträdande sekreterare för centralkommittén i Kinas kommunistparti. Som högste ämbetsman i Guangdong har Huang verkställande kontroll över polis och säkerhetsstyrkor i provinsen. Huang planerade, beställde och auktoriserade polis och andra säkerhetsstyrkor att förfölja Falun Gong-utövare i Guangdong, särskilt i Shanshui kvinnoarbetsläger. På grund av Huang har Falun Gong-utövare i Guangdong utsatts för godtyckligt frihetsberövande, tvångsarbete, tortyr och även dödande.

Jia Qinglin var borgmästare i Peking 1997-2002 och före detta kommunistpartisekreterare i Peking. Som högsta tjänsteman där 1999-2002 gav Jia tal som uppmanade till fortsatt förföljelse av Falun Gong och berömde med anmärkningsvärd entusiasm de som genomfört kampanjer.

Zhao Zhizhen är före detta verkställande direktör för Wuhan radio och tv-station, en statlig mediebyrå. Zhao hade befogenhet att fastställa redaktionell- och programpolitik. Genom en ständig och omfattande tillämpad praxis demoniserades Falun Gong-utövare i massmedia. Zhao hetsade i stor skala till hat mot Falun Gong-utövare. Det material som har producerats under hans överinseende nyttjades för att sätta igång säkerhetspersonal till att godtyckligt kvarhålla, tortera eller döda Falun Gong-utövare som vägrar ge upp sin övertygelse.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Xi Jinping besöker USA - tortyroffer brottsanmäler tidigare presidenten Jiang Zemin i Kina

New York - Samtidigt som Kinas kommunistpartiledare Xi Jinping denna vecka besöker USA, ökar pressen hemma i Kina för att han ska ställa den tidigare presidenten Jiang Zemin inför rätta, för hans iscensättning av förföljelsekampanjen mot Falun Gong.

Under de senaste fem månaderna har över 166 000 personer som utsatts för tortyr och olagligt fängslande anmält Jiang till Högsta folkdomstolen eller Högsta övervakningsmyndigheten, enligt webbsajten Minghui, vilken erhållit kopior på anmälningar (report).

Tusentals bilder på kvitton som verifierar deras brottsanmälningar har postats online (report) och posters som tar upp om detta "fenomen" har visats upp runtom i Kina (report).

Läs hela pressmeddelandet (engelska). Läs mer

22-09-2015 Nyckelpersoner

Pressmeddelande: Svenskar brottsanmäler förre kommunistledaren Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol

Tolv kineser boende i Sverige har skickat in brottsanmälningar mot den tidigare kommunistpartichefen Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol.

Anklagelserna mot Jiang omfattar bland annat tortyr, olagligt fängslande, maktmissbruk och förtal, som skett i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Zhihe Li tvingades fly med hustru och son från förföljelsen i Kina. De bor idag i Stockholm. Hela familjen har anmält Jiang Zemin till Högsta domstolen i Kina.

"Jiang Zemin är den som ligger bakom förföljelsen och som gick emot lagen och tog saken i egna händer. På grund av förföljelsen har vi blivit av med jobben och vårt hem, och vi tvingades fly från Kina till Ryssland. Även där blev vi förföljda av kinesisk ambassadpersonal och tvingades till slut fly till Sverige. Därför lämnar vi in en anmälan mot Jiang", säger Zhihe Li till Epoch Times. Läs mer

25-07-2015 Nyckelpersoner

Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin

New York – Över 34 000 klagomål har inlämnats till domstolar i Kina, där den tidigare presidenten Jiang Zemin anklagas för olagligt fängslande, tortyr, korruption, maktmissbruk och fler än dussinet andra brott.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger:

– Denna våg av inlämnade klagomål har betydelsefull av två anledningar. För det första så visar det på ett ökat stöd runtom i Kina och världen att ställa Jiang inför rätta för sin medverkan i det våldsamma förtrycket av Falun Gong. Det andra skälet är att dessa rättsliga klagomål har accepterats av kinesiska domstolar och att de som inlämnat dom inte utsätts för repressalier från regimen. Bara något år tillbaka så var detta otänkbart. Det är en stor förändring med omfattande följder. Läs mer

The Falun Gong Factor - Persecution and Activism in Present Day China

Aktivitet i New York den 26 april

För elva år sedan inledde Jiang Zemin förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Utövare hade tre månader tidigare fredligt samlats utanför regimens partihögkvarter Zhongnanhai i Peking, efter att ha utsatts för trakasserier.

Måndagen den 26 april hålls i New York en paneldiskussion med olika experter, företrädare för mänskliga rättigheter och offer för förföljelsen, och samtidigt utges Falun Dafa Information Centers rapport 2010.

Vid aktiviteten medverkar bland andra:

• Nina Shea (moderator), Commissioner on the U.S. Commission on International Religious Freedom, Director of Center for Religious Freedom, Hudson Institute

• David Matas, Senior Legal Counsel, B’nai Brith Canada, co-author of Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, 2010 Nobel Peace Prize Nominee.

För mer information (på engelska): läs här Läs mer

Spansk domstol anklagar höga kinesiska partitjänstemän för tortyr och folkmord mot Falun Gong

Skall svara inom sex veckor - riskerar internationell arresteringsorder

New York – Spansk domare har tagit det unika beslutet att anklaga fem höga ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för delaktighet i tortyr- och folkmordsbrott mot Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns KKP:s tidigare ordförande Jiang Zemin, vilken av många anses vara den drivande bakom kampanjen att "utplåna" den andliga utövningen.

Efter en två år lång utredning underrättade i förra veckan Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) genom domare Ismael Moreno, advokat Carlos Iglesias (Human Rights Law Foundation, HRLF) att man tillmötesgått en rättslig begäran om att anklaga svaranden för tortyr och folkmord.

- Detta historiska beslut från en spansk domare innebär att ledare inom kinesiska kommunistpartiet som är ansvariga för brutala brott nu är ett steg närmare att ställas inför rätta. När någon begår folkmords- och tortyrbrott, så är det ett brott mot det internationella samfundet som helhet, och inte bara mot kinesiska medborgare. Spanien framstår som en försvarare av mänskliga rättigheter och universell rättvisa, sade advokat Iglesias. Läs mer

AGERA NU

I FOKUS