Vad är Falun Dafa

En kultiveringsmetod för kropp och själ

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, baseras på forntida kinesiska traditioner av hälsa och självförbättring. Att förbättra och förädla sig till kropp och själ kallas också kultivering.

Falun Dafas grunder

Kärnan i Falun Gong är egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod (eller på kinesiska Zhen 真 Shan 善 Ren 忍) och utövare tar dem som en vägledning för det dagliga livet och utövandet.

Assimileringen till de högsta kvaliteterna i universum - Zhen, Shan, Ren (Sanning, godhet, tålamod) - är grunden för utövningen. Utövningen styrs av dessa högsta kvaliteter och baseras på just dessa lagar som ligger till grund för utvecklingen av kosmos.

- Li Hongzhi, Falun Dafas grundare

Falun Dafas fem övningar

Falun Dafa har fyra mjuka, stående övningar och en sittande meditation. Dessa övningar är lämpliga för alla åldrar, enkla att lära sig och är ett unikt och effektivt sätt att förbättra sin andliga och fysiska hälsa.

En komplett introduktion, liksom Falun Dafa-böcker, artiklar, ljud- och videomaterial finns tillgängliga för gratis nedladdning på www.falundafa.org.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Falun Gongs grundare och lärare publicerar artikeln: "Hur mänskligheten kom till"

Redaktörens anmärkning: Följande är en sällsynt, offentlig text från Falun Gongs grundare och lärare Li Hongzhi, som Falun Gong infocenter har fått tillgång till för att kunna dela med sina läsare. Det ger en inblick i den andliga, metafysiska världsåskådning som utövandet innebär och är en läglig meditation över vår oroliga värld. Li har fått många utmärkelser för att ha inspirerat till icke-våldsskapande reaktioner från utövarna i Kina som har mötts av ett ofta brutalt och fullständigt statligt förtryck, och han har fyra gånger nominerats till Nobels fredspris Läs mer

01-02-2023 Vad är Falun Gong?

Varför Falun Gong inte är någon ”sekt”

Det är mer korrekt, rättvisande och upplysande att använda termer som qigongmetod eller “andlig utövning” för att beskriva Falun Gong, i stället för att använda uttrycket ”sekt”. Falun Gong passar inte ihop med vare sig ordböckers definitioner av sekt eller med försök som har gjorts till kriterieindelning för att knyta fenomen till begreppet sekt, inte heller hjälper ordets negativa bibetydelse läsaren till en bra förståelse. Läs mer

12-09-2011 Vad är Falun Gong?
AGERA NU

I FOKUS