Psykisk tortyr

På psykiatriska avdelningar i Kina injiceras Falun Gong-utövare regelbundet med okända psykofarmaka i giftiga doser. Vissa offer rapporterar om att ha utnyttjats som försökskaniner och ha fått långa perioder med hallucinationer efter att ha getts injektioner. Andra har fått allvarliga skador på centrala nervsystemet från injektionerna. Andra psykiskt friska Falun Gong-utövare som av politiska skäl tvingats till sjukhus har blivit sinnesrubbade efter "behandling".

Psykiatriska övergrepp på människor som vidhåller åsikter som inte stämmer överens med kommunistpartiets är väl dokumenterade och har pågått under den nuvarande regimen i decennier. Organisationer som World Psychiatric Association (WPA), Human Rights Watch och Geneva Psychiatric Treatment Committee har rapporterat om det. WPA försökte utreda kränkningar av Falun Gong inom den kinesiska mentalvården, men har upprepade gånger nekats tillträde.

Tortyr på mentalsjukhus har två huvudsyften för Kinas kommunistparti. För det första syftar det till att svartmåla Falun Gong genom att dess utövare verkar dementa. För det andra sanktioneras allvarliga former av bestraffning och som en möjlig lösning för att hantera de som betraktas som särskilt orubbliga ”anhängare ”och envist vägrar att omvandla sig. Verktygen för psykiatri - såsom elektriska stötar, lugnande medel och andra droger - används mot Falun Gong-fångar som ett tortyrmedel och för att förändra människor.

Efter att ha rest till Peking den 25 april för att protestera mot förbudet av Falun Gong, greps han igen den 23 maj efter att hans arbetsgivare , ett statligt petrokemiskt företag, godkänt ”intyg” som gav polisen auktorisation att föra honom till mentalsjukhus. Enligt Sus far injicerade läkarna Su två gånger om dagen med en okänd substans. När Su dök upp en vecka senare kunde han inte äta eller röra sig normalt. Han dog tio dagar senare.

- Washington Post, 23 juni 2000

Bortom skyddande väggar har dessa metoder verkat i händerna på polis och fängelsevakter. Amnesty International har rapporterat hur en polistalesman som var relaterad till dessa sjukhus i Peking förklarade när han tillfrågades om dessa övergrepp: "De är inte patienter, de är här för att omskolas... De flesta av dem är Falun Gong-extremister som har varit i Peking för att protestera."

Mycket banbrytande arbete med att avslöja detta missbruk av psykiatrin har gjorts av Robin Munro. I hans bok från 2006, Kinas psykiatriska inkvisition: Dissent, psykiatri och lagen i Kina efter 1949, ägnar Munro ett kapitel åt frågan om psykiatrisk förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina.

Vi hölls i Xuzhous mentalsjukhus i över tre månader. Vi var bundna till en säng och den så kallade medicinska personalen gav oss injektioner och tvingade "medicin" ner i våra halsar. De injicerade oss också med okänt innehåll. Vi svimmade och förlorade medvetandet strax efter att ha fått injektionerna. När injektionerna började ge verkan fick vi extrem smärta. Det var så fruktansvärt att vi vred oss i smärta, skrek ut av vanmakt och slog oss själva mot väggar i ett desperat försök att bli medvetslösa, för att bli av med smärtan.

Efter att verkan från injektionerna klingat av ifrågasatte vi den medicinska personalen, "varför gav du oss injektioner och andra skadliga ämnen fast vi var helt friska? "De svarade skamlöst, " vi har inget annat val. Det är enligt anvisningarna från ovan. Vi måste lyda våra ledare om vi vill behålla våra jobb. Vi vill inte behandla dig på detta sätt men vi vill inte förlora våra jobb"

- Vittnesmål av en Falun Gong-utövare från Xuzhou City (från en undersökande rapport om andliga förföljelsen av Falun Gong-utövare). (från Investigative Report on Spiritual Persecution of Falun Gong Practitioners)

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Psykiatrisk tortyr – inte "feldiagnostisering"

LOS ANGELES. Övergreppen på Falun Gong-utövare på psykiatriska institutioner är utbredda, pågående och statssanktionerade, säger China Mental Health Watch (CMHW) och dess moderorganisation Världsorganisationen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong. Organisationerna har agerat utifrån ett uttalande från i maj från World Psychiatric Organisations (WPA) ordförande Aahmed Okasha och ordföranden för Chinese Society of Psychiatric (CSP) Zhou Dongfeng. I uttalandet sägs CSP ha funnit att ”felaktiga diagnoser” lett till felbehandling av Falun Gong-utövare.

– Kinas ledning och CSP tar fortfarande inte ansvar för det som har visat sig vara systematiska övergrepp på Falun Gong-utövare på mentalsjukhus, säger en talesman för Falun Gong I USA. Läs mer

28-09-2004 Psykisk tortyr
AGERA NU

I FOKUS