Inledning av förföljelsen

Här kan du läsa om de händelser som ägde rum under tiden fram till förföljelsen av Falun Gong i Kina, som inleddes av kommunistregimen i juli 1999.

1996
De första tecknen på förtryck

När Falun Gong blir mer populärt visar sig tidiga tecken på statligt förtryck. Strax efter de blivit bästsäljare förbjuds Falun Gong-böckerna att publiceras genom en intern order från China News Publishing Bureau den 24 juli, en enhet under propagandaministeriet . Dokumentet anklagar Falun Gong för att "sprida vidskepelse". Den första stora statliga mediaartikel som kritiserade Falun Gong publicerades i Guangming Daily den 17 juni 1996.

1997

Offentliga säkerhetsbyrån genomför en utredning om huruvida Falun Gong borde anses vara en "ond sekt", men utredningen konstaterar: "inga bevis funna".

21 juli 1998

 

Byrå nr 1 vid ministeriet för offentlig säkerhet utfärdar dokument nr 555 med titeln "Meddelande om undersökning av Falun Gong", där de hävdar att Falun Gong är en heretisk sekt. Bland tillvägagångssätten fanns avlyssning av telefonlinjer, övervakning av volontärer, plundring av hem och beslagtagning av personliga tillhörigheter. Olika former av (olagliga) trakasserier uppstår i händerna på kinesisk polis, inklusive störningar av de allmänna morgonträningspassen med vattenkanoner och avstängning av vissa övningsplatser. Hem blir genomsökta i vissa områden.

Senare hälften av 1998

 

Efter att ha fått en flod av brev av oro leder Qiao Shi, som just hade avslutat en period som ordförande för den ständiga kommittén i den nationella folkkongressen och tjänstgjorde för politbyrån, sin egen utredning av påståendena i dokument 555 tillsammans med andra ledande medlemmar i kongressen. Efter månader av utredning konstaterar gruppen att "Falun Gong har hundratals fördelar för det kinesiska folket och nationen och inte ett uns av skada".

Kinas nationella idrottskommission lanserar sin egen utredning av Falun Gong. Huvudutredaren förklarade den 20 oktober att "Vi är övertygade om att övningarna och effekterna av Falun Gong är utmärkta. De har en mycket stor del i att förbättra samhällets stabilitet och etik. Detta bör vederbörligen bekräftas".

December 1998

En studie genomförd av Kinas statliga idrottskommission uppskattar att över 70 miljoner människor utövar Falun Gong i Kina.

 

Vintern
1998-1999

Attacker mot Falun Gong eskalerar i statliga medier fortsätter samtidigt som positiva rapporter kommer, vilket tyder på inre splittring bland Kinas politiska ledning. Falun Gong-utövare svarar på kritiken genom att besöka, och ibland genom att ha namninsamlingar utanför, lokaltidningar eller TV-stationer med önskan om större noggrannhet i rapporteringen. Sådana händelser äger rum i Peking, Tianjin, Guangzhou och andra stora städer.

14 februari
1999

En tjänsteman från Kinas nationella idrottskommission talar med US News & World Report och antyder att så många som 100 miljoner kan ha börjat utöva. Tjänstemannen belyser kostnaderna som metoden sparar Kinas nationella sjukvårdssystem och förklarade att "premiärministern Zhu Rongji är mycket glad över det".

April 1999
Zhongnanhai

He Zuoxiu, en känd marxist-ateist, nedvärderar Falun Gong och qigong i allmänhet i en högskoletidning i Tianjin. Lokala Falun Gong-utövare samlas i Tianjin och ber tidningen att reparera skadorna på deras rykte.

Även om samlingen är fredlig sänds kravallpolis den 23 och 24 april och 45 utövare arresteras och vissa blir slagna. När utövare ber Tianjins myndigheter att släppa de som gripits berättar de att ordern kom från Peking; de får veta att om de vill göra ett klagomål så måste de åka till huvudstaden.

Följande dag, den 25 april, samlas över 10 000 Falun Gong-utövare från Peking, närliggande Tianjin och andra städer i området ,utanför det statliga rådets kontor för klagomål i Peking. Kontoret ligger precis intill Zhongnanhai, tillhållet för kommunistpartiets ledare. Utövarna kom för att uttrycka sin oro över gripandena och övergreppen i Tianjin dagen innan och de begärde att de gripna i Tianjin skulle släppas, att förbudet mot att publicera Falun Gong böcker skulle hävas och att de skulle kunna återuppta sina övningar utan statlig inblandning.

Samlingen var faktiskt anmärkningsvärt fredlig och ordnad, trots partiets senare anklagelser om att Falun Gong "intog" Zhongnanhai.

Dåvarande premiärministern Zhu Rongji träffar Falun Gong-representanter på sitt kontor. I slutet av dagen släpps de gripna i Tianjin och folksamlingen skingras tyst.

Inom några timmar motsätter sig dock den dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemin Zhus milda inställning och uttalar att om de inte kan besegra Falun Gong kommer partiet att bli ett "åtlöje".

26 april 1999

En artikel i AP säger att Kinas Falun Gong har "fler medlemmar än kommunistpartiet , minst 70 miljoner, enligt den statliga idrottsadministrationen". Två New York Times artiklar följande dag uppskattar antalet Falun Gong-utövare till 70 miljoner och tillskriver antalet till den kinesiska regeringen. I artikeln anges att gruppen "även utifrån kinesiska regeringens beräkningar har fler medlemmar än kommunistpartiet".

10 juni 1999

610-byrån

"610-byrån" blir etablerad på uppdrag av det kinesiska kommunistpartiets ledare Jiang Zemin. Dess uppdrag: att planera, iscensätta och genomföra ett omfattande förtryck av Falun Gong. Jiang ger den auktoritet över alla lokala nivåer av polis, regering och domstolar. 610-byrån blev senare det viktigaste verktyget för att arrestera, tortera och döda Falun Gong-utövare.

Juli 1999
Förbud och massarresteringar

Den 20 juli 1999 blir Falun Gong officiellt förbjudet av kommunistledningen i Kina.

Från samlingen den 25 april tills mitten av juli rapporterar utövare att de förföljs och förhörs över hela Kina av civilklädda poliser, då partiet samlar listor över utövare och gör sista förberedelserna för det påföljande förbudet.

Den 20 juli 1999 börjar polis över hela Kina arrestera utövare som de anser vara viktiga organisatörer och plundrar deras hem. Den 22 juli 1999 börjar en mediaattack. Radioetern, TV-skärmarna och tidningskolumnerna blir alla fyllda med attacker mot Falun Gong. Lastbilar med ljudsystem kör runt städernas gator och universitetsområden och varnar folk att utöva Falun Gong då det nu är olagligt. I förbudets riktlinjer är också protester mot förbudet förbjudet (länk till rapporten).

Massiva gripanden börjar tillsammans med husransakningar, kidnappningar och konfiskering av Falun Gong-relaterat material. En landsomfattande propagandakampanj mot Falun Gong lanseras samtidigt.

Detaljer om förföljelsen från juli 1999 fram till idag är dokumenterade på andra sidor på denna webbplats - för mer information gällande inledningen till förföljelsen se artiklar relaterade till Zhongnanhai och de metoder som används i förföljelsen och detaljerade rapporter om offren.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS