Dokumenterade dödsfall

Sedan starten av förföljelsen i juli 1999 har 4 574 fall av mördade Falun Gong-utövare bekräftats. Många dog av fysisk tortyr. De rapporterade fallen innefattar slag med träklubbor och elektriska batonger, bränning med hett järnrör eller hängning upp och ner flera dagar i sträck. I omkring tio procent av fallen är dödsorsaken tvångsmatning. En annan vanlig dödsorsak är tvångsarbete. I dessa fall var Falun Gong-utövare tvungna att arbeta 20 timmar per dag i ohälsosamma förhållanden (ångor från lim och andra kemiska ämnen). Detta i kombination med undernäring har gjort dem så utmärglade att de avlidit.

Kinas kommunistparti (KKP) fortsätter att upprätthålla en mycket strikt kontroll över uppgifterna om förföljelse och tiotusentals dödsfall förblir orapporterade. När fakta om förföljelsen exponeras och en komplett historia dokumenteras under de kommande åren, kommer antalet dödsfall och andra offer vara chockerande hög.

En oberoende rapport från David Kilgour (tidigare kanadensisk statssekreterare för Asien och Stillahavsområdet) och David Matas (kanadensisk advokat känd för sitt arbete om mänskliga rättigheter) drar slutsatsen att organ från Falun Gong-utövare skördats i stor skala. Rapporten bedömer att mellan åren 1999 och 2006, har uppskattningsvis 40 000 och 65 000 Falun Gong-utövare dödats för sina organ. Olaglig skördade hjärtan, levrar, lungor, hornhinnor med mera, såldes för stor vinst till intet ont anande patienter som väntar på organtransplantation.

I mars 2006 avslöjade en före detta sjukhusanställd från nordöstra Kina att över 4000 Falun Gong-utövare dödats för sina organ i hennes sjukhus. Hennes man som var kirurg erkände avlägsnande av hornhinnor från kropparna av 2 000 Falun Gong-utövare medan de fortfarande levde. Samtidigt kremerades dödade Falun Gong-utövares kroppar snabbt för att förstöra bevis.

En ny analys av WOIPFG anser att miljontals Falun Gong-utövare kan vara offer för organstölder.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

I Kina: Falun Gong-utövare kidnappas och dödas vid nedslag inför amerikanskt guvernörsbesök

Minst en Falun Gong-utövare har dödats och en sänts till arbetsläger i Hebei-provinsen efter att säkerhetsstyrkor gjort razzior i regionen inför besöket av Iowas guvernör Terry Branstad. Övergreppen gjordes i försöken att ta reda på vem som hade postat information på internet om en petition där 700 bybor begärde att en invånare som utövar Falun Gong skulle släppas fri. [...]

- Utländska dignitärer som besöker Kina måste vara medvetna om att kommunistpartiet ofta använder deras besök för att strama åt invånares frihet, som att kidnappa Falun Gong-utövare till hjärntvättsenheter. Tjänstemän från andra länder måste göra klart för deras kinesiska motpart att sådant agerande är oacceptabelt och att de kommer att annullera alla överenskommelser om de får vetskap om att en enda oskyldig kinesisk medborgare har mist sin frihet i samband med deras besök, säger Lewi Browde, talesman för Falun Dafa Information Center. Läs mer

22-08-2012 Dödslista

Sändes till fängelse på tio år - avled efter tortyr

New York - Lu Manku (cirka 55 år) var far till ett barn, och avled i början av augusti under ett tioårigt fängelsestraff, i nordöstra Kina, erfar Falun Dafa Information Center.

Enligt källor i Kina avled Lu Manku efter tortyrrelaterade skador i Nanquanlingfängelset i staden Dalian i Liaoningprovinsen.

[...]

"En person tvingas fly hemmet för att skydda sig själv och sin familj från att bli olagligt gripen av polis - och när de till sist fångar honom så sänds han till ett fängelseläger under tio år och torteras till döds. Så här är förhållandena i det kinesiska kommunistpartiets kampanj mot Falun Gong... det är ett slag i ansiktet på all mänsklig värdighet och det ödelägger familjer i hela Kina," säger Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang. Läs mer

13-09-2010 Dödslista

Falun Gong-utövare avled efter psykiatrisk tortyr

En 40-årig kvinnlig Falun Gong-utövare från Kinas Hunanprovins har avlidit efter psykiatrisk tortyr.

- Denna oskyldiga kvinnas död är en abrupt påminnelse om de fortsatta förfärliga konsekvenser förra årets olympiad innebär för vanliga kineser, månader efter avslutningsceremonin. Kanske den mest tragiska aspekten av Chens död är att det sker trots alla tidigare varningssignaler om att sådana metoder används på detta sjukhus. För varje dag som går utan att praktiska åtgärder vidtas för att stoppa det, riskerar fler Falun Gong-utövare att möta samma öde, säger Gail Rachlin, talesman för Falun Dafa Information Center. Läs mer

03-10-2009 Dödslista

Familj i Harbin drabbad av ett andra dödsfall

Falun Dafa Information Center har fått information om att en 51-årig Falun Gong-utövare som hölls fången i Harbins Daqing-fängelse avled i fängelset den 23 maj efter övergrepp. Li Min hade torterats och nekats medicinsk vård efter en stroke. Li är en av flera personer inom samma familj som av kinesiska myndigheter har utsatts för svåra kränkningar på grund av att de utövar Falun Gong.

- Det som drabbat Li och hans familj är inget särfall. Det visar istället på hur kommunistpartiets kampanj mot Falun Gong just riktar in sig på fundamentet i det kinesiska samhället, där tvångsskiljsmässor, tortyr och död är en daglig realitet för miljoner familjer runtom i Kina.

  Läs mer

06-07-2009 Dödslista

Xu Na dömdes till tre års fängelse

Maken dödades under förberedelserna för OS

New York - Xu Na, 40, dömdes av Chongwens distriktsdomstol i Peking i en process som tog femton minuter, enligt källor i Kina. Hennes make Yu Zhou, medlem i ett populärt band, avled i polishäkte i februari, elva dagar efter internering efter att paret hade stoppats vid en av de många kontroller som regimen satte upp runtom i Peking i försök att undanröja dissidenter inför olympiaden.

- Att en kvinna kan dömas till tre års fängelse för innehav av några flygblad och för att hon följer sin andliga övertygelse illustrerar den grundläggande orättvisan och godtycket i kommunistregimens "rättssystem". Läs mer

25-11-2008 Familjer och barn
AGERA NU

I FOKUS