Vad vi gör

Om oss

Falun Dafa Informationscenter är presscenter för Falun Gong samt en primärkälla för information om brott mot de mänskliga rättigheter som Falun Gong-utövare utsätts för, i händerna på Kinas kommunistregim, både inom och utanför Kina.

Syftet med vårt arbete och effekter vi vill uppnå:

  • Att dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter för Falun Gong i Kina, samt tvångsmetoder och hot från Kinas kommunististparti (KKP) mot Falun Gong-utövare på andra håll i världen.
  • Att sprida denna information till berörda instanser, såsom media, regeringar, NGO:er, forskningsinstitut och utbildningsinstitutioner.
  • Att fungera som en resurs för journalister, människorättsutredare, forskare och lärare som vill lära sig mer om Falun Gong och dess svåra situation i Kina.
  • Att övervaka och analysera nyhetsbevakning och framställningen av Falun Gong i pressen.
  • Att säkerställa att Falun Gong-utövares röst är representerad på ett officiellt och tydligt sätt till journalister och mediaorganisationer.
  • Att förespråka Falun Gong-utövares rättigheter i Kina, i synnerhet under de fortsatta omständigheter där de nekas juridiskt ombud eller rättvisa rättegångar.
  • Att stödja arbete på gräsrotsnivå som berättar om Falun Gong, såsom genom att producera informativa broschyrer och videodokumentärer.

Falun Dafa Informationscenter syftar inte till att främja undervisning eller utövning av Falun Gong. Eventuella "framställningar" av det på denna webbplats är endast i informationssyfte och främst för att korrigera missuppfattningar som skapats av falsk propaganda från kinesiska myndigheter.

Falun Dafa Informationscenter har inga politiska ambitioner. Dess enda syfte är att öka allmänhetens medvetenhet om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Falun Gong-utövare i Kina utsätts för, så att de kan återuppta sin utövning och göra övningar i offentliga parker utan förföljelse.

 

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS