Onlinepetitioner

Här är de senaste webbaserade petitionerna. Personuppgifter används enbart för petitioner. Se även information på respektive webbplats. Vid ytterligare frågor, kontakta oss.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Skriv på DAFOH:s petition mot tvångsorganstölder 2016!

Läkare mot organskörd (DAFOH) tog 2013 initiativ till en petition till FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, som kräver omedelbara åtgärder för att få ett slut på den oetiska verksamheten med tvångsorganskörd från samvetsfångar i Kina. Petitionen kräver också ett slut på förföljelsen av den andliga gruppen Falun Gong, som är huvudkällan för organstölderna.

DAFOH avser att ge läkarkåren och samhälle objektiva granskningar av oetisk och olaglig organskörd. Organskörd, avlägsnande av organ från en donator utan samtycke och medgivande, betraktas som ett brott mot mänskligheten, liksom ett hot mot den medicinska vetenskapen i allmänhet.
Läs mer

18-11-2015 Petitioner
AGERA NU

I FOKUS