Framgångsberättelser

Syftet med denna webbplats är att öka medvetenheten om kränkningar av mänskliga rättigheter som begås mot Falun Gong-utövare i Kina. Vi är övertygade om att en större medvetenhet och publicitet av denna förföljelse leder till färre brott mot de mänskliga rättigheterna utförda av det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Nedan hittar du framgångsberättelser om människor räddade från förföljelse eller om framsteg mot förföljelsen i Kina till följd av demonstrationer, petitioner, internationella avtal, resolutioner, publicerade rapporter, osv.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Ansträngningar med namninsamling för Falun Gong fortsätter trots faror

NEW YORK – Fem nya petitioner för enskilda Falun Gong-utövare - vissa petitioner med över 10000 underskrifter - har rapporterats under de senaste två månaderna, och är en växande trend som fortsätter i Kina. Medan vissa petitioner är nya initiativ - medräknat de i Hubei- och Hebeiprovinserna – är andra pågående ansträngningar att rädda lokala invånare som utövar Falun Gong, trots officiellt förtryck. Läs mer

AGERA NU

I FOKUS