Förföljda advokater

När kommunistpartiet inledde kampanjen mot Falun Gong var bland de första åtgärder som vidtogs instruktioner till advokater att inte försvara utövare. Faktum är att under de första åren av förföljelsen var det otroligt svårt, om inte omöjligt, för Falun Gong-utövare att hitta riktiga juridiska ombud. Detta har förändrats under de senaste åren, då en generation av advokater och försvarare har trotsat partidirektiven och tagit sig an ärende med Falun Gong-utövare.

Bland de första advokater som företrädde Falun Gong-utövare i domstol var den rättframme Gao Zhisheng. Sedan dess har fler än tolv advokater följt i hans fotspår. De riskerar sina liv genom att ifrågasätta hela den politiska grunden mot Falun Gong och protesterar mot det som en kränkning av kinesiska medborgares trosfrihet.

Som svar på sina ansträngningar har Gao och andra försvarare själva blivit förföljda av myndigheterna och har utsatts för indragna advokaträttigheter, frihetsberövande, misshandel, tortyr och i åtminstone ett fall exil. Trots riskerna har många fortsatt att försvara Falun Gong.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Fyra advokater som försvarar Falun Gong-utövare kidnappade

Har utsatts för misshandel och tortyr - precis som de offer de företräder

New York - Fyra framträdande advokater för mänskliga rättigheter som företräder Falun Gong-utövare, fängslades i ett underjordiskt fängelse i nordöstra Kina, officiellt kallat ett "rättsutbildningscenter" (Legal Education Center) och har utsatts för misshandel.

- Kidnappning av Falun Gong-utövare, deras familjemedlemmar och även deras rättsliga företrädare sker dagligdags verklighet i Kina. Även om Xi Jinpings administration basunerar ut om program mot korruption och avskaffande av det allmänt föraktliga arbetslägersystemet, så visar kidnappningarna och misshandeln av de fyra framträdande advokaterna för mänskliga rättigheter tydligt, att i verkligheten har det inte skett någon grundläggande förändring, säger Levi Browde, talesman för Falun Dafa Information Center.

Läs mer

Människorättsadvokat som försvarat Falun Gong misshandlad i kinesiskt fängelse

New York - En människorättsadvokat från nordöstra Kina som i november 2009 dömdes till sju års fängelse för att ha bistått Falun Gong-utövare, har blivit slagen och satts i isoleringscell, uppger källor i Kina för Falun Dafa Information Center.

Wang Yonghang fängslades i slutet av 2009 efter att ha försvarat Falun Gong-utövare och publicerat öppna brev som bestred det lagliga i den tioåriga förföljelsen av gruppen. Wang påtalade att "artikel 300" - bestämmelsen som oftast används för att fängsla Falun Gong-utövare - inte uppfyller internationella rättsliga normers minimikrav gällande tydlighet och noggrannhet. Läs mer

Världens ledare måste kräva frisläppande av Gao Zhisheng och slut på förföljelsen av Falun Gong

NEW YORK – Den kinesiska säkerhetstjänstens svåra tortyr av, och försvinnandet av, den framstående människorättsadvokaten och Nobelprisnominerade Gao Zhisheng belyser den livsfara som Falun Gong-utövare och de som kommer till deras försvar i Kina lever under och detta måste föranleda en kraftig internationell reaktion, sade Falun Dafa Information Center på tisdagen. Läs mer

Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN

New York – Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Inlämnade svar från Amnesty International, the Conscience Foundation, Chinese Human Rights Defenders, och Interfaith International citerar återkommande rapporter om tortyr och död i fängsligt förvar av Falun Gong-utövare under de senaste åren, liksom den våldskultur och straffrihet som omger dem.  Läs mer

Känd kinesisk försvarsadvokat bortförd av säkerhetspolis efter öppet brev till den amerikanska kongressen

Gao Zhishengs brev efterlyser en amerikansk bojkott av de olympiska spelen p g a förföljelsen av Falun Gong

Gao Zhisheng, en av Kinas mest framträdande människorättsadvokater och 2007 års pristagare av Bruno Kreisky-stiftelsens människorättspris, sågs enligt ögonvittnen föras bort av säkerhetspolis från sitt hem i Peking i söndags, den 23 september. Gao hade brutit det mest känsliga tabuet i kommunistkina genom att offentligt kräva ett slut på förföljelsen av Falun Gong.

Bortförandet kom mindre än 48 timmar efter att Gao låtit publicera ett öppet brev till kongressen i USA. I brevet bad han USA att bojkotta de olympiska spelen i Peking 2008 eftersom kommunistpartiet fortfarande driver en kampanj mot Falun Gong. Läs mer

AGERA NU

I FOKUS