Stöd från omvärlden

Karaktären och omfattningen av denna hemska förföljelse är relativt underexponerad. Därför är stöd till dem som förföljs av yttersta vikt. Medicinska experter från många länder har motsatt sig och protesterat mot organstölder från Falun Gong-utövare i Kina. Folkvalda och människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch har också uttalat sig mot denna förföljelse.

Även i Kina är utvecklingen synlig. Miljontals kineser har lämnat partiet och vänt sig bort från KKP (Tuidang-rörelsen). Kineser har hållit namninsamlingar för att få andra bybor som utövar Falun Gong frisläppta. Advokater har försvarat Falun Gong-utövare i domstol och många kinesiska medborgare har lämnat in stämningsansökningar mot Jiang Zemin.

För att öka medvetenheten om omfattningen av förföljelsen har Falun Gong-utövare världsomspännande organiserat många aktiviteter och protester. De har bidragit till att bryta Internetblockader i Kina för att motverka propaganda från den kinesiska regimen och minska förföljelsen. De har etablerat ocensurerade medier, gjort telefonsamtal till Kina, nått kineser genom satellit-TV, deltagit i parader, organiserat informationsmontrar, haft namninsamlingar och konstutställningar. De har också producerat de prisbelönta filmerna Hard to believe, Free China och Transcending fear.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Kinesiska regimen plundrar fortfarande organ från fängslade Falun Gong-utövare enligt rapport från tribunal

En oberoende tribunal i London, China Tribunal , drog den 17 juni 2019 enhälligt slutsatsen att dödandet av samvetsfångar för organtransplantation har pågått i Kina i åratal. De har inte funnit tecken på att hanteringen håller på att avvecklas. Tribunalens ordförande, Sir Geoffrey Nice, även åklagare vid internationella brottmålsdomstolen för f d Jugoslavien, sade att ”Falun Gong med säkerhet är en källa – förmodligen den huvudsakliga källan – till organ för organplundring”, i ”betydande skala”. Läs mer

26-06-2019 Organstölder

Vid Kinas tröskel - amerikansk ambassadör begär ett slut på förföljelsen av Falun Gong

I ett av Kinas politiska fästen, Hongkong, gav den 8 mars USA:s särskilda ombud för internationell religiös frihet [ambassador-at-large], Samuel Brownback, ett tydligt och kraftfullt budskap om förföljelsen av Falun Gong:

"Vi fortsätter att uppmana den kinesiska regeringen att upphöra med övergreppen mot Falun Gong-utövare. Porten till religionsfrihet kommer att öppnas snabbt och järnridån av religiös förföljelse falla. Den kinesiska regeringen är för närvarande på fel sida av historien... men det kommer att förändras. Detta har pågått i över tjugo år och måste upphöra. [KKP] måste ge svar på frågan om vad som hänt saknade Falun Gong-utövare. Fortsatt information från modiga forskare medför allvarliga frågor om organtransplantationssystemet i Kina, med frivilliga donationer som inte motsvarar efterfrågan. [Organskörd] är den verkligt skrämmande tanken."
Läs mer

19 år av förföljelse och medicinskt folkmord - 19 år av orubbligt mod!

På årsdagen för starten av förföljelsen av den fredliga qigong- och meditationsmetoden Falun Gong hålls manifestationer på flera olika platser i Stockholm. Utövare från hela Sverige, tillsammans med MR-organisationen ISHR kommer under två dagar hålla tal, läsa vittnesberättelser samt visa en fiktiv organstöld från en samvetsfånge i Kina. Ett kinesiskt vittne som var nära att bli ett offer för organstöld kommer också att delta. Båda dagarna inleds vid Kinas ambassad och fortsätter sen vid Mynttorget och ett par andra torg i Stockholm.

Tid och plats:

  • Fredag och lördag: kl. 09-12. Tal och manifestation vid Kinas ambassad, Gärdet.
  • Fredag och lördag: kl. 13-16 Mynttorget. Tal, uppvisning av organstöld.
Läs mer

AGERA NU

I FOKUS