Så här kan du hjälpa

Inför den här historiska tragedin är din röst ytterst viktig. Stöd de internationella ansträngningarna att få ett slut på förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina genom att skriva på petitionerna. Dessa globala åtgärder har en kraftfull effekt. Genom välvilliga påtryckningar på den kinesiska regimen och större allmän medvetenhet om förföljelsen har en del utövare räddats från fängelser. Ditt stöd kan rädda liv.

  • Agera genom att skriva under petitioner på internet
  • Skriv ett personligt brev till den kinesiska ambassaden i Sverige
  • Skriv till ambassaden i Kina
  • Kontakta någon riksdagsledamot

Förslag på fler handlingssätt

Charles Li är fri

Kontakta oss. Vi kan ordna informationskvällar med filmvisningar i din vänkrets, föreningar, arbetsplatser, skolor och universitet etc. 

Naturligtvis kan du också stödja Kinakampanjer initierade av människorättsorganisationer som Amnesty International, Human Rights Watch med flera.

Din insats ger resultat. Nyheterna om Falun Gong-utövare som har räddades  från fängelser och arbetsläger ger hopp till många offer och visar att gemensamma ansträngningar kan åstadkomma mycket.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Skriv på DAFOH:s petition mot tvångsorganstölder 2016!

Läkare mot organskörd (DAFOH) tog 2013 initiativ till en petition till FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, som kräver omedelbara åtgärder för att få ett slut på den oetiska verksamheten med tvångsorganskörd från samvetsfångar i Kina. Petitionen kräver också ett slut på förföljelsen av den andliga gruppen Falun Gong, som är huvudkällan för organstölderna.

DAFOH avser att ge läkarkåren och samhälle objektiva granskningar av oetisk och olaglig organskörd. Organskörd, avlägsnande av organ från en donator utan samtycke och medgivande, betraktas som ett brott mot mänskligheten, liksom ett hot mot den medicinska vetenskapen i allmänhet.
Läs mer

18-11-2015 Petitioner
AGERA NU

I FOKUS