Uttalande angående massmedias bevakning av fabricerade rapporter från Kinas statskontrollerade nyhetsorgan

2004-01-01 Propaganda

Tisdagen den 30 december publicerade nyhetsbyrån Xinhua, det kinesiska kommunistpartiets eget nyhetsorgan, en nyhet om en individ som har dömts till döden för ett antal mord han ska ha begått. Xinhua säger att dessa mord var "inspirerade...av Falun Gong".

Igår morse upprepade BBC, CBC och Reuters i stort sett denna information i egna nyhetsnotiser, som om Xinhua skulle vara en trovärdig källa till information om Falun Gong.

Anklagelserna som Xinhua lägger fram i den här storyn följer ett mönster av fabricerade nyheter som, under order från den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, troget har pumpats ut av Kinas statskontrollerade massmedia under de senaste fyra åren. Det bakomliggande syftet har hela tiden varit att försöka legitimera förföljelsen av Falun Gong eller åtminstone att dämpa intresset från potentiella kritiker runtom i världen.

Amnesty International och Human Rights Watch har kallat dessa påståenden för "obevisade", "falska" och del av en "massiv propagandakampanj" och de är precis motsatsen till hur Falun Gong uppfattas runtom i världen. Den amerikanska kongressen sade till exempel i sin Resolution 188, vilken antogs enhälligt: "Falun Gong är en fredlig och icke-våldsam form av personlig övertygelse och utövning med miljoner av utövare i Kina och annorstädes".

ATT OAVSIKTLIGT SPRIDA HATBUDSKAP

Som vi såg i det nyligen fattade domslutet mot två tidigare rwandiska massmediachefer, vilka funnits skyldiga till att ha framkallat hat bland det rwandiska folket, spelar massmedia en aktiv roll i att påverka hur människor tänker kring, och ibland också agerar på, olika frågor runtom i världen. Genom att publicera nyhetsnotiser, som i det nu aktuella fallet, vilka helt enkelt upprepar vilda och ogrundade påståenden från den kinesiska regimen, sprider BBC, CBC och Reuters oavsiktligt precis samma hatpropaganda som Jiang Zemin har använt under mer än fyra år för att vända det kinesiska folket mot varandra och för att sporra dem att "hjälpa till" i "kampen" mot Falun Gong. Genom denna elaka kampanj har oräkneliga kinesiska medborgare lurats till att hjälpa till att förfölja sina medmänniskor.

Redan igår morse, d.v.s. en kort stund efter att de västerländska nyhetsbyråerna hade släppt nyheten, hade flera kinesiska tidningar plockat upp BBC:s nyhetsnotis och använde den för att attackera Falun Gong. Detta kan i sin tur väcka det kinesiska folkets ilska på lokal nivå (eftersom många tyvärr fortfarande fäster tilltro till information i statskontrollerade kinesiska tidningar och TV) och att fler uppmuntras till att delta i en redan systematisk förföljelse av Falun Gong. En förföljelse som har klassificerats som "folkmord", eller anstiftan till folkmord, av ett antal av världens främsta människorättsadvokater och vilken har föranlett ett dussintal stämninsansökningar mot Jiang Zemin och ett antal andra kinesiska ledare.

Dessa frågor förtjänar noggranna överväganden, för när kan massmedias ansvar vara större att rapportera noggrant, rättvist och etiskt, än när det gäller i frågor som kan påverka människors säkerhet eller till och med liv och död? Världens människor måste kunna ha förtroendet att massmediaföretagen, som är en del av världens fria press, kan bära denna börda med integritet och en känsla av ansvar för det inflytande deras rapportering utövar.

ETT KNEP FÖR ATT AVLEDA UPPMÄRKSAMHETEN FRÅN DE VERKLIGA NYHETERNA?

Tidigare distribuerade de som följer Jiang Zemin i att förfölja Falun Gong ofta anti-Falun Gong propaganda med ett beräknande syfte – att avleda uppmärksamheten från de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts mot Falun Gong-utövare i Kina.

När det gäller den nu aktuella Xinhua-nyheten är det möjligt att de försöker avleda världens uppmärksamhet från en högaktuell story. Det vill säga, nyheten om en Falun Gong-utövare som tidigare har namngivits i en av Amnesty Internationals Blixtaktioner och som under annandagen dog till följd av 21 månaders tortyr och misshandel. Chengjun Liu dömdes till 19 års fängelse för att i staden Changchun ha sänt ut program som avslöjade grymheterna mot Falun Gong-utövare i Kina och Jiang Zemins försök att mörklägga dem.

AGERA NU

I FOKUS