30 dödsfall i februari relaterade till tortyr och allvarlig misshandel av Falun Gong-utövare

2004-03-27 Dödslista
Shanghai-invånaren Xinxing Ma, 40 år, dog från skador tillfogade vid tortyr. Skadorna var så allvarliga att han inte kunde känna igen sina anhöriga innnan han dog

Under februari i år har uppgifter om 30 dödade Falun Gong-utövare i Kina avslöjats trots fortsatta försök till mörkläggning från kinesiska myndigheter när det gäller information om Falun Gong-relaterade fall.

Många av dödsfallen inträffade under de senaste månaderna, medan några inträffade så långt tillbaka som år 2001 och 2002. Dessa har först nu kommit till omvärldens kännedom. De flesta dödsfallen kommer från Kinas nordöstliga provins Heilongjiang (8), följt av Jilin (5), Liaoning (3) och Hebei (3).

De 30 dödsfallen visar på en ökning av antalet rapporter om dödade Falun Gong-utövare i Kina. Under de senaste tre månaderna, från november 2003 till januari 2004, rapporterades totalt 64 dödsfall.

– Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare är fortfarande vitt förekommande och är godkända av ett fåtal högt uppsatta ämbetsmän, säger Erping Zhang, en talesman för Falun Dafa Information Center i New York.

– Det är därför vi välkomnar handlingar som t.ex. den resolution vilken kommer att läggas fram i FN:s kommission för mänskliga rättigheter för att kritisera Kina...strålkastarna måste riktas på de individer inom den kinesiska regeringen som hänsynslöst fortsätter att ge order om och uppmuntra dessa grymheter.

Tortyrrelaterade dödsfall rapporteras som självmord eller sjukdomar

Under de senaste fyra åren har källor i Kina avslöjat att polis har fått bemyndiganden att rapportera tortyrrelaterade dödsfall bland Falun Gong-utövare som "självmord" eller som dödsfall orsakade "av naturliga orsaker" eller "sjukdom". Familjer mottar ofta felaktiga rapporter vad gäller dödsorsaken från myndigheterna.

Peng Guangjun, en 55-årig man bosatt i Peking, slogs ihjäl av en polisman och dog i en "Intensiv träningsenhet". Peng genomgick "reformering" för att högt ha sagt "Falun Dafa är bra" medan han var frihetsberövad i Tuanhe arbetsläger. Myndigheterna uppgav för familjen att Peng dog av en sjukdom och erbjöd sig att stå för begravningskostnaden om de gick med på att inte undersöka hans dödsorsak vidare. Innan kremeringen upptäckte dock en person som undersökte Pengs kropp, en mängd märken från elchocker i ansiktet, brutna ben, blodstänk och svarta och lila blåmärken på huvudet och kroppen.

Jiang Chunxian, en 34-årig kvinna från staden Dehiu, rapporterades av fängelsetjänstemän ha dött på Baiqiuens universitetssjukhus av ett "plötsligt" hjärtfel. Familjemedlemmar uppger dock att Jiang inte hade en historia av hjärtsjukdomar. De berättar dessutom att de upptäckte bevis på tortyr när de undersökte kroppen i Heizuizi-fängelset – en stor blodansamling på baksidan av hennes kropp samt stora röda områden på insidorna av låren. Källor som känner till hennes fall bekräftade att Jiang hade tvångsmatats, misshandlats och fått elchocker.

Ma Xingxing, en 40-årig man från Shanghai, dog i hemmet efter att ha genomlidit tortyr i Qinpu arbetsläger. Källor uppger att Ma skickades hem av myndigheterna när han var nära döden – han ska ha varit utmärglad, sängliggande, oförmögen att äta samt ej haft förmåga att känna igen sina anhörigas ansikten.

Namnen på de utövare vars dödsfall har bekräftats under februari månad år 2004 är:

Xie Wenping, Xu Shuxiang, Jin Guanghua, Na Changjian, Song Gang, Liu Ming, Wang Xidong, Song Shijie, Guo Ruixue, Zang Youqing, Li Xuelian, Peng Guangjun, Zhang Bingxiang, You Zhilan, Zhang Shuzhen, Liu Xing, Liu Xin, Zhang Quande, Feng Shizhao, Sun Faxiang, Liu Zhichen, He Ping, Ma Xinxing, Jian Chunxian, Wang Shubin, Yu Xiuchun, Sun Xiumei, Yang Zhongfang, Wang Wenbo.

Namnet på en utövare vars dödsfall blev känt i februari är fortfarande okänt.

AGERA NU

I FOKUS