Räddningskampanj för kinesiska barn

2004-10-31 Familjer och barn
Rongrong, fem år (höger), lever med sin morfar efter att pappan (vänster) dödades i polisförvar och modern (vänster) sänts till arbetsläger på grund av att de praktiserar Falun Gong.

Internationell organisation inleder kampanj för undsättning av förföljda Falun Gong-utövares barn i Kina

BOSTON (FDI) – I förföljelsen av Falun Gong-utövare tros antalet dödade vara flera tusen och uppskattningsvis några miljoner sitter fängslade. Detta medför att oräkneliga barn i Kina drabbas när deras föräldrar inte kan ta hand om dem. En internationell organisation arbetar nu för att kunna få ut dessa barn från Kina till trygga hem.

Femåriga Rongrong är ett exempel på vad uppgiften handlar om. Flickans pappa torterades till döds på grund av att han praktiserade Falun Gong. För att undkomma samma öde som sin make, tvingades Rongrongs mor fly och leva hemlös. Hon arresterades senare. I sin djupa sorg avled Rongrongs mormor och lämnade sin make att ta hand om flickan.

Ett annat fall är Yang Kai, 12 år och Yang Hang, 11 år. Polis hade rövat bort deras mor från hemmet för att hon utövade Falun Gong och hon dödades inom sex månader. Barnets far Yang Zhanjiu, har dömts till ett sjuårigt straff och farmodern har internerats sex gånger och torterats för att hon stöder Falun Gong – barnens farfar tar nu hand om de båda barnen.

Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners (website) (Globala missionen för undsättning av förföljda Falun Gong-utövare) dokumenterar fall där kinesiska barn blivit föräldralösa eller skiljts från sina föräldrar genom Jiangs Zemin-fraktionens förföljelse av Falun Gong i Kina. Organisationen har gett ut en första rapport (report) och arbetar tillsammans med andra organisationer för att dessa barn ska kunna tas om hand i säkra länder.

Utöver att ha förlorat sina familjer och den omvårdnad som deras unga ålder kräver, så säger Global Missions ordförande Elizabeth Wang: "Dessa barn har även berövats sin mänskliga värdighet. De har diskriminerats och mycket grovt kränkts och förtalats i samhället, i skolan och till och med på dagis/lekis. De har stämplats som dåliga barn, eller barn till dåliga personer."

Den internationella organisationen, som har avdelningar i sexton länder, har även dokumenterat fall där barn tvingats bevittna övergrepp och misshandel av sina föräldrar.

Ett exempel är den tvååriga flickan Wang Shujie. I juli år 2000 bröt poliser sig in i familjens hem och rövade bort alla vuxna. Några månader senare fick det lilla barnet se på när en polis slog hennes pappa med en bok under ett förhör. Hon svimmade av upplevelsen. Efter att ha vaknat upp började hon svettas och fick feber. Hon gungade från sida till sida, var rastlös och dunkade sitt huvud mot väggen. Hon slutade växa och äta och blev till skinn och ben. Hon avled i juli 2002.

"Det finns även barn som har misshandlats, sänts till arbetsläger och utestängs från skolor mm," säger Wang. "Dessa barn har mist allting. De har inga pengar till att klara skolgång eller sitt dagliga uppehälle."

Att tillgodose dessa behov och att ge trygga och kärleksfulla hem, är precis det som organisationen strävar efter att ge dessa barn, som redan har berövats så mycket.

AGERA NU

I FOKUS