Universitetsprofessor utsattes för hjärntvättssessioner för att sedan torteras ihjäl i kinesiskt arbetsläger

2003-08-15 Hjärntvätt

(FDI) Efter tre år av frihetsberövanden, tortyr och misshandel, dog en universitetsprofessor från Jilinprovinsen den 18 juli 2003 i ett kinesiskt arbetsläger. Bai Xiaojun, 35 år gammal, hade en Magisterexamen i filosofi och var professor på Northeast Normal University i Jilinprovinsen. Under året efter 20 juli 1999, frihetsberövades Bai illegalt vid ett flertal tillfällen för att han fortsatte att utöva Falun Gong.

I juli 2000 åkte han till Peking för att appellera för ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina. Som en följd dömdes han till ett års tvångsarbete och skickades till arbetslägret Weizigou i staden Changchun, Jilinprovinsen. Källor som känner till Bais fall uppger att han torterades brutalt i lägret. Han ska också vid upprepade gånger ha skickats med våld till Xinglongshans hjärntvättscenter för att tvingas delta i anti-Falun Gong-sessioner.

De flesta hjärntvättscenter - eller “omskolningsklasser” som det heter officiellt - driver sin verksamhet på basis av kvoter som har lämnats från överordnade inom kommunistpartiet, vilka ställer krav på att ett visst antal utövare inom en viss period ska avsäga sig sin tro och uppfattning – det är vad kinesiska ämbetsmän menar med att bli “omskolad”. Sådana direktiv bär dessutom ofta med sig ett hot om böter för de tjänstemän som misslyckas med att nå upp till kvoten, samtidigt som direktiven inte sätter några som helst gränser för vilka metoder som är tillåtna för att lyckas nå upp till kvoten. Som en följd använder dessa center ofta extrema metoder, såsom brutal fysisk och psykisk tortyr i ett försök att ”omskola” Falun Gong-utövare.

I januari 2002, efter sju månaders extra internering utöver de tolv månader han var dömd till, skickades Bai till arbetslägret Chaoyanggou i Changchun. På grund av de dåliga sanitära förhållandena i det första lägret, hade han infekterats med skabb över hela sin kropp. När han kom till det nya lägret beordrade vakterna andra fångar att hälla saltvatten på honom för att orsaka honom stor smärta.

Vid ingången av juni 2003 var Bai så pass utmärglad av tortyren och missförhållandena i arbetslägret att han inte längre kunde stå upp. Han kräktes upp vad han än åt och var så svag att han inte ens kunde dricka vatten. Trots att Bai i slutet var sängliggande och uppenbart döende, vägrade myndighetspersonerna och den medicinska personalen i arbetslägret att skicka honom till sjukhus. Bai Xiaojun dog den 18 juli 2003 i arbetslägret Chaoyanggou.

Xiaojuns bror, Bai Shaohua, examinerad från Renmin University of China, har också häktats många gånger på grund av sin Falun Gong-utövning. Han hålls för närvarande häktad i arbetslägret Tuanhe i Peking.

AGERA NU

I FOKUS