Kinas handelsminister på besök i Belgien - anklagas för allvarliga människorättsbrott mot Falun Gong-utövare

Under den kinesiska delegationens besök i Tyskland 2-3 maj genomförde Falun Gong-utövare och tyska människorättsorganisationer manifestationer och möten på olika platser i München och Berlin. De välkomnade Wen Jiabao samtidigt som de bad honom att ställa människorättsförbrytare såsom Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing, Zhou Yongkang och Bo Xilai inför rätta.

Delgavs stämningsansökan under USA-besök för delaktighet i anstiftan till folkmord

Under gårdagen och idag besöker Kinas premiärminister Wen Jiabao och hans delegation Belgien, efter en rundresa som bl.a. har inkluderat besök i USA och Tyskland. Med i delegationen finns Bo Xilai, Kinas nuvarande handelsminister, som anklagas för delaktighet i förföljelsen av Falun Gong. Under besöket i Belgien kommer Falun Gong-utövare välkomna Wen Jiabao och be honom att stoppa Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong, samt uppmana det internationella samfundet att ställa Bo Xilai inför rätta.

Den den 22 april delgavs Bo Xilai en stämningsansökan under sitt USA-besök. På morgonen samma dag hade stämningsansökan lämnats in till disktriktsdomstolen i Washington DC av avokaterna Morton Sklar och Lena Han. Anklagelserna, som framfördes av bland andra Li Weixun, innefattar allvarliga människorättsbrott som tortyr, anstiftan till folkmord och andra brott mot mänskligheten som genomförts under förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Bo Xilai anklagas för att ha haft en styrande roll under sin tid som borgmästare i staden Dalian samt som guvernör i Liaoningprovinsen. Han misstänks för övrigt, enligt en artikel i Washington Post (6 mars 2002) som refererar till en Hongkong-journalists undersökningar, ha varit inblandad i korruption under sin tid som borgmästare i Dalian.

Bo uppges först ha tagit tagit emot dokumenten och visat identitetshandlingar, men när han förstod att han delgivits en stämningsansökan slängde han papperen på marken.

Den 9 mars presenterade frivilligorganisationen Falun Gongs Vänner och Världsorganisationen för Undersökande av Förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) en lista på 102 personer som innehar nyckelpositioner i förföljelsen av Falun Gong, för USA:s regering. På listan finns bland andra Jiang Zemin (nuvarande överbefälhavare för den kinesiska militären och tidigare ordförande för kommunistpartiet), Luo Gan (bl.a. assisterande teamledare inom 610-byrån*), Liu Jing (ställföreträdande ordförande för den centrala 610-byrån sep 2000 – dec 2002 och nuvarande ställföreträdande säkerhetsminister, Zhou Yongkang (nuvarande säkerhetsminister), Li Lanqing (bl.a. teamledare inom 610-byrån och f.d. vice premiärminister) och Wang Maolin (bl.a. ordförande för den centrala 610-byrån). Listan presenterades med en uppmaning till USA:s regering att förbjuda personerna på listan inresa till USA. Bo Xilais namn finns också med på listan.

Bo Xilai finns också med bland de anklagade i en stämningsansökan i ett brottsmål som lämnats in till den federala åklagaren i Tyskland av fyra Falun Gong-utövare. Även här gäller anklagelserna folkmord och brott mot mänskligheten.

Under onsdagen och torsdagen genomför Falun Gong-utövare i Belgien aktiviteter för att välkomna Wen Jiabao till Belgien och be honom att stoppa Jiangs förföljelse, uppmana Belgiens regering att öppet diskutera människorättssituationen i Kina, samt exponera Bo Xilais brott och uppmana det internationella samfundet att ställa honom inför rätta.

För mer information om Bo Xilais brott, se http://faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8535

AGERA NU

I FOKUS