Artikelöversikt: Förföljelse utomlands

February2020

Kinesiska agenter använder Corona-rädsla för att attackera Shen Yun

Under den senast veckan har en koordinerad grupp som sannolikt arbetar som kinesiska agenter bedrivit en kampanj ämnat att skapa problem för Shen Yun Performing Arts i USA, genom att falskt hävda att medlemmar  ur danskompaniet nyligen återvänt från Kina och därför utgör ett hot mot teaterbesökare. I verkligheten är Shen Yun baserat i New York och förbjudet i Kina. Ingen av truppens medlemmar har varit i Kina under många år. Läs mer

December2014

Falun Gong-utövare olagligt arresterade i Belgrad inför toppmöte med Kina

Serbisk polis fängslade Falun Gong-utövare och förvägrade yttrandefrihet

Dagen innan det tredje toppmötet mellan Central- och östeuropeiska länder och Kina inleddes blev flera europeiska medborgare olagligt fängslade i Belgrad för att de planerat att exponera brottet organstöld i Kina.

Europeiska invånare kom till Belgrad där de ville använda sin yttrandefrihet och uppmärksamma de kinesiska myndigheterna på frågan om organstölderna, så som det föreslås i resolutionen från Europaparlamentet, men de greps och berövades sina grundläggande rättigheter.

Advokatkommittén för mänskliga rättigheter (Yucom) i Serbien fastslår att det har skett en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot serbiska såväl som mot utländska medborgare, medlemmar av Falun Gong-rörelsen, och det faktum att vad vi har här är en grupp som betraktas som opposition i Kina, ger oss ännu större anledning till oro. Advokatkommittén för mänskliga rättigheter - Yucom - har skickat en officiell not till inrikesministeriet och justitieministeriet. Läs mer

January2014

Styr den kinesiska regimen New Yorks media?

Bisarr presskonferens leder till många artiklar med skadlig propaganda mot Falun Gong

NEW YORK - I kölvattnet efter den uppmärksammade trevaren att köpa New York Times, höll igår den kinesiska återvinningsmagnaten Chen Guangbiao en presskonferens i New York.

Där medverkade två kvinnor som upprepade det kinesiska kommunistpartiets propaganda med förtal av Falun Gong.

Det hela framstår dessväre som en fälla från början och de flesta medier gick rakt in i den.

Det sätt på vilket denna presskonferens genomfördes och hur den senare återgavs, väcker allvarliga frågor för journalister och redaktörer i väst. Räcker det att rapportera uttalanden som gjorts utan någon undersökning, särskilt i fall där till och med en ytlig förståelse om att de inblandade personerna avslöjar en tydlig avsikt från en främmande kommunistregim att använda sig av västerländsk press till att publicera fabrikationer, vilket gör det möjligt att döda oskyldiga människor?

Den påstådda självbränningen, som var i centrum för presskonferensen, har blivit grundligt avfärdad, med bevis som visar att avgörande delar av den officiella historien är helt fabricerade. I själva verket finns det mycket mer belägg för att händelsen var iscensatt av kinesiska myndigheter, än att indikera något om att (verkliga) Falun Gong-utövare skulle varit inblandade (report / video). Läs mer

August2012

Taiwaneisk affärsman återvände hem efter bortförande i Kina

New York - En taiwanesisk affärsman som utövar Falun Gong och som i juni kidnappades av säkerhetspersonal i Kina, har kunnat återvända till säkerheten efter över 50 dagars fångenskap.

Chung sade vid en presskonferens den 13 augusti i Taipei att han hade satts under extrem psykisk press. Han tog avstånd från ett uttalande han tvingades att skriva under i fångenskapen och försäkrade att den utrustning han under 2003-2006 försett kinesiska Falun Gong-utövare med, var till för att hjälpa dom att sända ut information till medborgarna. Läs mer

Kinesiska påtryckningar fick Ryssland att begränsa Falun Gongs rättigheter

Illavarslande "extremismlagstiftning" missbrukas för censurering av Falun Gongs undervisning, lokala utövare trakasseras

New York - Som en följd av press från det kinesiska kommunistpartiet har ryska myndigheter alltmer beskurit de medborgerliga fri- och rättigheterna för de som utövar Falun Gong.

Talesmannen för Falun Dafa Information Center Levi Browde:

- Försöket att förbjuda Zhuan Falun i Ryssland kommer beklagligt nog kort efter affärsuppgörelser mellan Ryssland och Kina. Vi har inga tvivel om att det drivits fram genom samverkan med höga kinesiska ämbetsmän som leder den brutala förföljelsen i Kina. Uppenbart är att det kinesiska kommunistpartiet ligger bakom - varför skulle Ryssland annars så snabbt förbjuda en bok som lär människor att leva enligt sanning, godhet och tålamod?

Falun Dafa Information Center uppmanar de ryska myndigheterna att stå emot kinesiska påtryckningar och att andra länder i den internationella gemenskapen offentligt fördömer agerandet, för att försvara det ryska folkets religions- och yttrandefrihet. EU har tagit upp fallet med ryska myndigheter under bilaterala möten om mänskliga rättigheter.

EU:s utrikesminister Catherine Ashton skrev i februari 2012 i ett brev till EU-parlamentets medlemmar:

- Jag är mycket oroad över ärendet med Falun Gong-utövarna i Ryssland, såväl som de vidare konsekvenser det kan leda till. Läs mer

November2011

Sorglig dag i Vietnam - ansvariga för etermedia dömdes till fängelse

Vietnams regering pressas av Kinas kommunistregim

New York - En domstol i Vietnam dömde på torsdagen två Falun Gong-utövare till fängelse för att över radio ha sänt ocensurerade nyhetsprogram till Kina, enligt deras advokat och nyhetsrapporter. [...]

- Detta är en sorglig dag för Vietnam. Dessa personers utsändningar [kortvåg] av ocensurerade nyheter till Kina åsamkade absolut ingen skada för det vietnamesiska samhället, eller bröt mot vietnamesisk lag. De borde hyllas som hjältar, inte behandlas som kriminella. Att döma Trung och Thanh till fängelse i en skenrättagång är en skam, och blir något som kan åberopas av den vietnamesiska regeringen, som viker sig för pressen från det kinesiska kommunistpartiet," sade Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center. Läs mer

May2011

Kinesiska agenter sänder falsk e-post till regeringar

Bisarra meddelanden är en del av taktiken att misskreditera Falun Gong

New York - I ett utstuderat försök att till politiker i Väst sprida tvivelsmål om Falun Gong har från Kina sänts e-post till en amerikansk senators kontor såväl som till regeringstjänstemän i Nya Zeeland. De hade maskerats som meddelanden som skulle ha sänts från representanter för Falun Gong.

Dessa bedrägerimejl är en del av en mycket större kampanj av desinformation, internetattacker och spionage som bedrivs av kinesiska agenter mot Falun Gong-utövare utanför Kina. Läs mer

May2008
October2007

Falun Dafa Information Centers respons på Xinhuas attacker mot Falun Gong

Uppmanar massmedia att inte sprida grundlösa uttalanden från ”nyhetsbyrån” Xinhua

NEW YORK - I respons till Reuters artikel den 9 oktober, vilken citerar ett uttalande från Xinhua om Dalai Lama och Falun Gong, sade Falun Dafa Information Center i torsdags att avsikten med sådana uttalanden var att leda bort uppmärksamheten från människorättsbrott.

Xinhuas uttalanden som kopplar ihop Dalai Lama och Falun Gong med sekter är ett överlagt tillvägagångssätt att demonisera fredliga trosbaserade grupper. Läs mer

Jule2007

Den kinesiska regimen beordrar Hongkong att införa reseförbud för Falun Gong

Hundratals Falun Gong-utövare nekas inträde, vissa bars till flygplanen insvepta i presenningar

Över 800 Falun Gong-utövare har de senaste dagarna nekats inträde till Hongkong.

Falun Dafa Information Center ber världssamfundet att komma till Hongkongs hjälp när de möter otillbörlig och olaglig påtryckning från Zeng Qinghong och andra kommunistledare i Peking. Speciellt vikigt är att de länder som lovade att bevaka Hongkongs frihet efter 1977-års överlämnande till Kina inte överger Hongkong Läs mer

Hongkong böjer sig för kinesiska påtryckningar - svartlistar Falun Gong-utövare

Fax med instruktioner om att stoppa Falun Gong-utövare från flygturer läckte ut

Bryssel - Den 1 juli kommer Hongkong att uppmärksamma tioårsdagen av återlämnandet av den särskilda administrativa regionen Hongkong till Kina.

Hongkongs immigrationsmyndigheter har tills nu stoppat cirka 520 taiwanesiska Falun Gong-utövare att komma till regionen.

Enligt nyhetsbyrån AFP har USA:s inrikesdepartement som reaktion på det inträffade gjort ett uttalande där man kräver att myndigheterna i Hongkong upprätthåller "personlig och politisk frihet”. Läs mer

February2007

Tonårsflicka flyr förföljelse i Kina -– kidnappas i USA

En ung kinesisk flicka från Peking har kidnappats av kinesiska myndighetspersoner under ett besök i nordöstra USA. Den 14-åriga Youran Zhao ingick i en besökande studiegrupp och försvann någon gång mellan lördag kväll och söndag morgon, efter att hon deklarerat att hon tänkte söka politisk asyl. Kinesiska säkerhetsagenter hade i Kina avlyssnat familjens telefonsamtal och läst kommunikationen via e-post med flickans moster i USA. Läs mer