Artikelöversikt: Förföljelse utomlands

February2006

Kinesiska regimens agenter gick för långt:

Brüssel (EFGIC) – Det kinesiska kommunistpartiet befinner sig i sin dödskamp. Efter att ha spelat ut alla sina irrationella propagandatricks har partiets agenter utomlands nu förlorat all vett och sans och tar obekymrat till gangstermetoder.

Den 8 februari tvingade sig två beväpnade män in i The Epoch Times chefsteknikers Yuan Lis bostad och misshandlade honom. Den 9 februari genomsöktes hemmet tillhörande en person inom ledningen för New Tang Dynasty TV Company (NTDTV) i Paris, Chen (kvinna), och intäkterna från biljettförsäljningen till NTDTV:s kommande nyårsgala i Paris stals. Läs mer

Falun Gong-utövare blev slagen och bunden i USA - datorer stals

FDI ber den amerikanska regeringen att ingripa mot den kinesiska kommunistregimens agenter

NEW YORK (FDI) – Falun Dafa Information Center har informerats om att Falun Gong-utövaren Peter Yuan Li i förrgår angreps av beväpnade asiatiska män i sitt hem. Li är en expert inom informationsteknologi och har under sex år arbetat aktivt för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter. Angriparna stal datorer och dokument – men lä kvar andra värdesaker. Angriparna var agenter från Kinas kommunistparti som avsåg att sabotera hans arbete med att exponera den kinesiska regimens kränkningar av mänskliga rättigheter. Läs mer

January2006

Amerikanske medborgaren Charles Lee har frigivits

SAN FRANCISCO (FDI) – Den amerikanske medborgaren Dr. Charles Lee har nu kommit tillbaka till sitt hem i Kalifornien, efter tre års fångenskap med mentala och fysiska övergrepp. Lees prövning började i januari 2003, då han reste till Kina med önskan om att kunna exponera kränkningar av Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter. Under fångenskapen utsattes Lee för misshandel, sömnberövande, tvångsarbete och andra former av tortyr och övergrepp.

Under Lees treåriga umbäranden har tusentals Falun Gong-utövare och supporters runtom i världen vädjat för hans frigivning. Läs mer