Artikelöversikt: sverige

Jule2011

Tolv års förföljelse av Falun Gong

Den 20 juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina med en stor kampanj för att sprida misstro och hat mot utövare i samband med landsomfattande frihetsberövanden av utövarna. Idag utgör Falun Gong-utövare i Kina världens största grupp samvetsfångar, där hundratusentals utanför rättslig prövning hålls i fångenskap. [...]

Enligt oberoende kanadensarna David Matas och David Kilgour har Falun Gong-utövare dödats för sina organs skull. De redovisar resultaten från deras undersökningar i rapporten ”Bloody Harvest”. Läs mer

2011-07-20 Offer
June2011

Uttalande om domslutet angående demonstrationsplats framför kinesiska konsulatet

Den 20 juni 2011 meddelade Förvaltningsrätten i Göteborg ett domslut som innebär att Svenska föreningen för Falun Dafa ”ska tillåtas att, i enlighet med polismyndighetens beslut från 7 januari 2011, hålla allmän sammankomst vid Grönsakstorget på trottoaren längs med kanalen vid hörnet mitt emot Lilla Korsgatan”.

Ärendet visar hur det kan gå när den kinesiska regimen genom sitt konsulat i Göteborg vill utöva makt över den svenska polisens arbete. Läs mer