Artikelöversikt: Familjer och barn

December2004

De yngsta offren

Räddningsaktion för kinesiska barn som blivit föräldralösa av förföljelsen

Jingyu är knappt åtta år. Hon ligger skräckslagen tyst och stilla på det kalla betonggolvet i fängelset i byn Jiuxian. Pappa vrider sig i smärta och vånda. Polisen hade tvingat Jingyu att bevittna misshandeln.

Smärtan och förvirringen efter att hon och mamman hade släppts från fängelset blev för stor för den lilla flickan. Traumat fick Jingyu att kräkas och spotta blod. Knappt en månad senare dog hon, alltför sargad för att leva vidare.

Barnen är de oräknade anonyma offren för regimens förföljelse av Falun Gong. Det är dessa barn som en omfattande räddningsaktion riktar in sig på under jul- och nyårshelgerna. Förhoppningen är att kunna föra dem i säkerhet i USA. Läs mer

2004-12-27 Familjer och barn
November2004

Räddningskampanj för kinesiska barn

Internationell organisation inleder kampanj för undsättning av förföljda Falun Gong-utövares barn i Kina

BOSTON (FDI) – I förföljelsen av Falun Gong-utövare tros antalet dödade vara flera tusen och uppskattningsvis några miljoner sitter fängslade. Detta medför att oräkneliga barn i Kina drabbas när deras föräldrar inte kan ta hand om dem. En internationell organisation arbetar nu för att kunna få ut dessa barn från Kina till trygga hem.

Femåriga Rongrong är ett exempel på vad uppgiften handlar om. Flickans pappa torterades till döds på grund av att han praktiserade Falun Gong. För att undkomma samma öde som sin make, tvingades Rongrongs mor fly och leva hemlös och hon arresterades senare. Rongrongs mormor avled under den djupa sorgen och lämnade sin make att ta hand om flickan. Läs mer

2004-11-01 Familjer och barn