Artikelöversikt: Statsmaskineriet

November2003
October2003

Stämningsansökan i Spanien anklagar förre kinesiske ledaren och hans medhjälpare för tortyr och folkmord

Enligt målsägarnas advokat, Carlos Iglesias, har en domare blivit tilldelad att undersöka stämningsansökan, men det finns ännu inga uppgifter på hur länge det kan dröja innan domstolen fattar ett beslut huruvida den kommer att acceptera fallet. Till skillnad från flera tidigare stämningsansökningar som har lämnats in av Falun Gong-utövare i Europa, åberopas nationella lagar snarare än FN-konventioner i den spanska ansökan mot Jiang och Luo. Den baserar sig på en av Spaniens grundlagar, vilken ger spanska domstolar universell jurisdiktion att processa stämningsansökningar som handlar om allvarliga brott som folkmord, även om de påstådda brotten inte har begåtts i Spanien. Läs mer

2003-10-25 610-byrån

Brutalt mord på 56-årig kvinna exponerar regimens extrema censur kring Falun Gong

Efter att ha frihetsberövats och blivit torterad i Wanjia tvångsarbetsläger för att ha utövat Falun Gong, skrev 56-åriga Zhao Chunying om sina upplevelser och lät det publiceras på Internet. När den lokala polisen upptäckte vad Zhao hade avslöjat, arresterades hon den 15 april 2003 och blev förd till staden Jixis Häkte nr 2. Mindre än en månad senare var Zhao död. Läs mer

Ny stämningsansökan anklagar Kinas förre ledare Jiang Zemin för omfattande korruption

Målsägarna i fallet Falun Gong mot Jiang Zemin (och 610-byrån) har lämnat in ytterligare en stämningsansökan. I den anklagas Jiang Zemin för omfattande korruption och domstolen uppmanas att ställa honom till svars för att ha verkställt folkmordet av Falun Gong-utövare för sin egen vinnings skull - för att säkra sin makt, trygga sin ställning och öka sitt personliga välstånd. Läs mer

2003-10-07 610-byrån
September2003

Wienkonventionen ger inte internationell immunitet för de ansvariga bakom förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina

Luo Gan, ständig medlem av det kinesiska kommunistpartiets politbyrå och ökänd för sina brott mot de mänskliga rättigheterna, åtnjuter inte immunitet utomlands för de tortyr- och folkmordsbrott som han begått i Kina, säger västerländska människorättsadvokater. Luo Gan var nyligen på rundresa i några Europeiska länder och ställdes då inför brottsmålsstämningar i Island och Finland för sitt agerande i förföljelsen av Falun Gong i Kina. Läs mer

Luo Gan anklagas för folkmord och tortyrbrott i Finland

HELSINGFORS (FGI) – För andra gången på tre dagar har Luo Gan, medlem i det kinesiska kommunistpartiets politbyrå, fått en stämningsansökan mot sig för sin huvudroll i förföljelsen av Falun Gong i Kina. Stämningsansökan lämnades in i morse till Åklagarmyndigheten i Helsingfors av målsägarnas advokat, Erkki Kannisto. Luo, som är ställföreträdande chef för "610-byrån" och i nuläget på ett tredagars besök i Finland, anklagas för folkmord och tortyrbrott. Läs mer

Ledaren för Kinas Gestapoliknande 610-byrå stämd för tortyr och folkmord på Island

På måndagen lämnades en stämning in mot 610-byråns ledare Luo Gan, för tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten. Han var då han på ett tvådagars officiellt besök på Island. Stämningen registrerades den 8 september hos Islands statsåklagare. Anklagelserna baseras på FN:s tortyrkonvention, som Island skrev under i november 1996. Som undertecknare av tortyrkonventionen är isländska domstolar auktoriserade att ta upp fall som bryter mot konventionens stadgar. Läs mer

2003-09-10 610-byrån

Ledaren för det Gestapoliknande organ som genomför folkmordspolitiken mot Falun Gong besöker Norden

Redan innan Luo Gans ankomst till Island väckte hans besök protester från isländska invånare som ifrågasatte varför en man som bär ansvaret för allvarliga och långvariga människorättsbrott i Kina överhuvudtaget blivit inbjuden till Europa. Detta kan bli en problematiskt moralisk fråga i de demokratiska länder som Luo Gan besöker eftersom han varit en centralgestalt i genomförandet av omfattande förtryck och förföljelse i Kina. Läs mer

2003-09-08 Nyckelpersoner
August2003

Satellitsändningar nådde tio provinser och exponerade den förre kinesiske ledarens brott

Programmen visades under bästa sändningstid och innehöll enligt källorna material med detaljer kring den stämningsansökan som i USA har lämnats in mot den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, om Jiangs order att mörklägga det sanna antalet SARS-offer samt om andra brott som Jiang gjort sig skyldig till mot sitt eget folk. Filmen redovisade även en rapport från tredje part som slår hål på den propaganda från Xinhua (Kinas officiella och statskontrollerade nyhetsbyrå) som har omgärdat ”själv-bränningarna” på Himmelska fridens torg. Läs mer

Belgiska Falun Gong-utövare stämmer Kinas förre ledare Jiang Zemin

Jiang Zemin, Kinas förre ledare, bär ansvaret för denna förföljelse. Rättsprocesser har, som tidigare rapporterats, inletts på olika håll för att ställa honom inför rätta för sina brott. Belgiska Falun Gong-utövare åberopar Belgiens nya lag mot folkmord i sin stämningsansökan mot Jiang, där han anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten och tortyr. På detta sätt vill de exponera förföljelsen för världen, hämma förföljelsens gärningsmän i Kina och stoppa dödandet och denna brutala förföljelse. Läs mer

2003-08-18 Nyckelpersoner

Pinochet-åklagare tar sikte på kinesisk ex-minister för tortyrbrott mot Falun Gong-utövare

“Detta är ett viktigt framsteg i fallet,” säger Terri Marsh, känd människorättsadvokat i USA. ”De anförda brotten, bevisen och de juridiska analyserna påminner en hel del om dem i den rättsprocess som pågår i USA, mot 610-byrån och Kinas förre ledare Jiang Zemin. Detta fall visar att den grundläggande principen i FN:s tortyrkonvention– att ingen är immun mot åtal för tortyrbrott – kan och kommer att användas i rättssalar runt om i världen.” Läs mer

2003-08-16 Nyckelpersoner

Falun Gong-utövare sände ut TV-program i södra Kina

Enligt ett meddelande från Falun Gong-utövare i Kina fick invånarna i en sydlig kinesisk stad se något, som den förre kommunistpartiledaren Jiang Zemin inte vill att de ska se, när de nyligen satte sig ner framför TV:n för att titta på ett populärt kinesiskt TV-program. Istället för det reguljära programmet fick hundratusentals invånare se två program som rapporterade om människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina – något som ansvariga på olika nivåer har ansträngt sig mycket för att dölja. Programmen punkterade också mycket av den anti-Falun Gong propaganda som har pumpats ut under de senaste fyra åren. Läs mer

June2003

Bemötande av påståendena om att Falun Gong-utövare skulle hindrat arbetet med att stoppa SARS-smittan i Kina

Det har förekommit inslag i svenska och internationella nyhetsorgan om att Falun Gong-utövare skulle ha stört bekämpandet av SARS-viruset och att de skulle ha uppmanat smittade att inte ta medicin. Detta är helt befängda påståenden från statskontrollerad kinesisk media som helt uppenbart är ytterligare ett försök av Jiang Zemin och andra ansvariga att försöka rättfärdiga den besinningslösa förföljelsen av Falun Gong. Läs mer

2003-06-19 Propaganda

Jiang försöker stoppa kinesiska Falun Gong-utövare från att ställa upp i civilmål mot honom i USA

Tidigare detta år talade 25-åriga Zhao Meiyu med sin syster över telefon och fick kännedom om den civilrättsliga process som pågår mot den förre kinesiske ledaren, Jiang Zemin, i en distriktdomstol i USA. 25-åriga Zhao Meiyu bortfördes från sitt hem av kinesiska tjänstemän p.g.a. att hon planerade att bli en av de kärande i ett civilrättsligt mål mot Jiang Zemin i USA. Läs mer

May2003

Rättsprocesser mot Kinas förre ledare Jiang Zemin förbereds

Vid en presskonferens i Genève den 18 mars, samtidigt som FN:s kommission för mänskliga rättigheter möttes för 59:e gången, meddelade den schweiziske människorättsadvokaten Phillip Grant att han förbereder en rättsprocess mot Kinas förre president Jiang Zemin. Brotten han kan ställas till svars för är tortyr, brott mot mänskligheten och folkmord. Jiang Zemins ansvar för förföljelsen av Falun Gong kan enligt Grant "bevisas bortom varje rimligt tvivel". Läs mer

2003-05-25 Nyckelpersoner

Uttalande från Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG)

Nya fakta har framkommit som ytterligare bekräftar att den så kallade självbränningen på Himmelska fridens torg i Peking i Kina den 23 januari 2001 var iscensatt av regimen för att svartmåla Falun Gong. Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) genomför, med hjälp av oberoende expertis, en systematisk undersökning av alla skeden av händelseförloppet. Nu senast har en röstanalys genomförd vid Taiwans nationella universitet avslöjat att ”Wang Jindong”, som sades vara ledare för självbränningen, spelades av en annan person i program på Kinas stats-TV. Läs mer