Artikelöversikt: Statsmaskineriet

December2004

Vad är den verkliga historien bakom "självbränningen"?

Efter att självbränningen ägde rum den 23 januari 2001, började den regimstyrda Xinhua News Agency redan samma kväll rapportera om händelsen på engelska där man beskyllde Falun Gong-utövare för självbränningen. Normalt tar detta flera dagar och offentliga självmord rapporteras vanligtvis inte alls. Kort efter att nyheterna visades publicerade Falun Dafa Information Center i New York ett pressmeddelande på morgongen den 23 januari (USA östtid) där man fördömde Xinhua News Agency för att sprida ogrundat förtal mot Falun Gong. Den krävde också av Kinas regim att tillåta världsmedia och internationella människorättsgrupper undersöka detta fall för att klargöra fakta. Läs mer

November2004

610-byrån – en Gestapo-liknande organisation

Skapandet av 610-byråerna

Den 7 juni 1999, cirka en månad innan förföljelsen av Falun Gong startade, lät den kinesiske presidenten Jiang Zemin ett brev cirkulera med titeln ”Kamrat Jiang Zemins tal vid ett möte med centralkommitténs politbyrå angående den omedelbara hanteringen av och lösningen på Falun Gong-frågan." I detta brev introducerade Jiang förföljelsetaktiken mot Falun Gong. Han beordrade etableringen av vad han kallade ”en ledningsgrupp som specialiserar sig på att hantera Falun Gong-frågan” och utsåg gruppens tre högsta chefer, däribland chefen för politik- och rättskommittén, Luo Gan. Läs mer

2004-11-23 610-byrån

Stuntman eller stand-in: Falska utövare

Redaktionens kommentar: Många av de uppenbara luckorna i den arrangerade ”Självbränningen” på Himmelska fridens torg i början av 2001 har avslöjats av den ena efter den andra av observanta iakttagare. Dessutom har amerikansk media avslöjat den verkliga identiteten på Liu Chunling [som slogs till döds med ett hårt föremål under ”Självbränningen” Klicka på bilden för att se en bildsekvens] Men Jiangs regim försöker hålla allmänheten ovetande genom sin hårda informationsblockad. Under tiden fortsätter de att mana till hat mot dem som utövar kultiveringsmetoden och hoppas på så sätt legitimera sin förföljelse. Läs mer

September2004

Domstol i USA hävdar immunitet för Kinas förre ledare inför anklagelser om folkmord och tortyr

Advokat Terri Marsh: “Immunitet är inte straffrihet, vi kommer att överklaga till Högsta domstolen”

I sitt utslag sade domstolen att den inte var ”oförstående inför de överklagandes begäran” och syftade på uppfattningen hos justitiedepartementets representant som under sin muntliga framställning i ärendet kallade förföljelsen av Falun Gong för avskyvärd.

Advokaten Terri Marsh, som företräder målsägarna kommenterar:

– ”[Förre ledaren] Jiang Zemin åtnjuter inte immunitet under USA:s lag eller under de internationella normer som skapats i kölvattnet efter Nürnberg och som bekräftats och åter bekräftats av nationella och internationella domstolar över hela världen. Läs mer

Jule2004

Ögonvittnesskildring efter att ha sett deltagarna i "självbränningen" på Himmelska fridens torg på sjukhus

I juli 2003 träffade jag en fånge i 20-årsåldern på Fengtais interneringscenter i Peking. Hon var söt men hade ett långt ärr på sin vänstra arm som såg hemskt ut. Jag frågade henne hur hon fick sitt ärr och hon sade till mig att hon blev bränd när hon var ett år gammal. Hon sade också att ärret inte var så stort från början. Läs mer

June2004

Läcka vid polisens avdelningskontor på Himmelska fridens torg avslöjar hur ”självbränningen” iscensattes

En nära anhörig till min vän arbetar vid polisstationen på Himmelska Fridens torg. Under en konversation råkade han försäga sig och sa att poliser på stationen kände till den så kallade ”självbränningen” tre dagar innan det hände, han sa: ”Tre dagar innan händelsen fick vi ett internt meddelande om att några personer skulle begå en ”självbränning” och att vi skulle förbereda oss för det. Tre dagar senare hände det.” Läs mer

May2004

Falun Gongs advokat hävdar att Kinas förre ledare inte åtnjuter immunitet för tortyr och folkmord

CHICAGO. I en fullsatt rättssal i Chicago framfördes muntliga argument inför det 7:e distriktets appellationsdomstol, gällande stämningsansökan i en grupptalan mot Kinas förre ledare Jiang Zemin.

– Immunitet innebär inte straffrihet, sade Terri Marsh.

Hon tillade att USA:s rättspraxis gör en tydlig åtskillnad mellan handlingar som ingår i tjänsteutövningen och individuella handlingar vad gäller immunitet. Läs mer

2004-05-31 Nyckelpersoner
April2004

Fem år efter Zhongnanhai: Falun Gongs fredliga vädjanden fortsätter

Den 25 april var en fredlig respons mot polisbrutalitet och månader av illegal verksamhet från kinesisk säkerhetstjänst. Vad som är tragiskt är att regimens ledare, Jiang Zemin, utnyttjade händelsen och satte igång en kampanj för att "förinta" Falun Gong. Men samtidigt finns det ett budskap av hopp i den 25 april. Tusentals människor, från alla delar av samhället, gick tillsammans till sin regering för att rapportera om olagliga aktiviteter. Man kan säga att det var en uppvisning i gott medborgarskap och just detta fredliga tillvägagångssätt har kommit att bli Falun Gongs kännemärke under ett fruktansvärt, brutalt förtryck. Läs mer

2004-04-25 Zhongnanhai
January2004

Uttalande angående massmedias bevakning av fabricerade rapporter från Kinas statskontrollerade nyhetsorgan

Anklagelserna som Xinhua lägger fram i den här storyn följer ett mönster av fabricerade nyheter som, under order från den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, troget har pumpats ut av Kinas statskontrollerade massmedia under de senaste fyra åren. Det bakomliggande syftet har hela tiden varit att försöka legitimera förföljelsen av Falun Gong eller åtminstone att dämpa intresset från potentiella kritiker runtom i världen. Läs mer

2004-01-01 Propaganda